kredietverzekering nieuws publicaties
28/07/2021
Corporate Nieuws

Coface rapporteert een nettoresultaat van €123,2 miljoen voor het eerste halfjaar en bevestigt daarmee een uitstekende start van het jaar

Coface reports first-half net income of €123.2m, confirming an excellent start to the year. The photo shows Coface employees in the office.
De omzet over het eerste half jaar:  768 miljoen euro, een stijging van meer dan 7,4% bij constante FX en perimeter
  • De premies voor de kredietverzekering stegen met 8,5%, een weerspiegeling van de verbetering van het economische klimaat;
  • De retentie bereikt 92,4% in een meer competitieve markt;
  • Het prijseffect blijft positief (+2,3%) tijdens het halfjaar, maar de premies zijn gedaald;
  • De informatiediensten stegen met +11,0% en de factoring met +10,9%.
De netto loss ratio komt uit op 21.4%, een daling van 36 procentpunten;  netto gecombineerde ratio op 51,9% (51,0% voor Q2-2021)
  • Brutoverliesratio daalde met 29,4 procentpunten tot 29,5%, in een omgeving die nog steeds gekenmerkt wordt door een laag schadeniveau;
  • Nettokostenratio is verbeterd met 0,8 procentpunt tot 30,4%, als gevolg van omzetgroei en voortdurende investeringen;
  • In de eerste helft van het jaar hebben overheidsregelingen de winst vóór belastingen met €24,9 miljoen gedrukt

 

Nettoresultaat (aandeel van de groep) van € 123,2 miljoen, inclusief € 66,9 miljoen voor het tweede kwartaal van 2021; RoATE1 op jaarbasis van 13,5%.

 

Geschatte solvabiliteitsratio op 191%2, en 186%2 exclusief overheidsregelingen, boven de doelbandbreedte (155% - 175%)

 

Tenzij anders aangegeven, zijn de wijzigingen uitgedrukt in vergelijking met de resultaten per 30 juni 2020

 

1 RoATE = Gemiddeld rendement op eigen vermogen | 2 Deze vermelde geraamde solvabiliteitsratio is een voorlopige berekening die is gemaakt volgens de interpretatie van Coface van de Solvency II-regelgeving en met behulp van het Partial Internal Model. De definitieve berekening kan afwijken van deze voorlopige berekening. De geraamde solvabiliteitsratio wordt niet gecontroleerd.

 

Xavier Durand, Coface CEO, verklaarde:

"De resultaten van Coface voor het tweede kwartaal van 2021 zijn volledig in lijn met die van het eerste kwartaal. Ze weerspiegelen de uitstekende operationele prestaties in een omgeving die zeer ongebruikelijk blijft. De verwachte toename van het aantal faillissementen na COVID-19 heeft zich immers nog niet voorgedaan. Coface verwacht echter nog steeds een geleidelijke stijging van het aantal claims wanneer de talrijke steunmaatregelen voor ondernemingen eindelijk worden ingetrokken.

"In deze periode van economische opleving blijft COFACE zijn klanten steunen met garanties die nu zeer dicht bij de niveaus van vóór de pandemie liggen. Sinds het begin van de COVID-19-crisis bedragen de kosten voor Coface van de risicodelingsovereenkomsten die met verschillende regeringen zijn gesloten, 31 miljoen euro.

"Tot slot blijft Coface ook investeren in de verbetering van zijn activiteit handelskredietverzekering en in aanverwante activiteiten. Factoring en informatiediensten hebben hun groeipotentieel bevestigd met stijgingen van respectievelijk 10,9% en 11,0% in de eerste helft van het jaar."

 

Meer gedetailleerde informatie vindt u in ons Engelstalige persbericht.

Dit persbericht downloaden : Coface rapporteert een nettoresultaat van €123,2 miljoen voor het ee... (683,97 kB)
Naar boven