kredietverzekering-coface

Kredietwaardigheid

 
 
Gaat u in zee met een nieuwe klant? Check dan de kredietwaardigheid. Kredietwaardigheid betekent letterlijk of een persoon of bedrijf geschikt is om in aanmerking te komen voor een krediet. Zou u een klant leveren op krediet, zonder dat u weet of uw klant u überhaupt wel kan terug betalen? Ook wanneer u op factuurbasis werkt verstrekt u als het ware een financiering. Het is daarom belangrijk om te weten of uw klanten kredietwaardig zijn.
 

Wat is kredietwaardigheid?

Kredietwaardigheid is een term die voorkomt bij leningen. Wanneer u als bedrijf een product of dienst levert en op factuurbasis werkt, dan verstrekt u als het ware een lening. Een bedrijf is kredietwaardig wanneer het is in staat is om openstaande rekeningen/ vorderingen te betalen en dit ook daadwerkelijk doet. Vooral wanneer u in zee gaat met een nieuwe relatie, zal u hoogstwaarschijnlijk willen weten of uw nieuwe relatie ook echt kredietwaardig is. Ook is het belangrijk om van uw huidige klanten te weten of ze wel kredietwaardig blijven om wanbetaling te voorkomen. Een relatie waar u een jaar geleden mee in zee ging zou zomaar in financiële problemen kunnen zitten op dit moment. Om er zeker van te zijn dat uw huidige en potentiële relaties kredietwaardig zijn, kunt u een kredietwaardigheidscheck laten uitvoeren door Coface.
 

Hoe wordt kredietwaardigheid getoetst?

Iedere bank, kredietverzekeraar en kredietinformatiebureau gebruikt een eigen rekenmodel om de kredietwaardigheid van een bedrijf te bepalen. Zo heeft Coface ook een eigen rekenmodel. Hierbij worden er enkele variabelen ingevoerd en op basis van de ingevoerde variabelen berekent het model diverse ratio’s. Na een aantal statische correcties wordt de analyse van de analist toegevoegd. Hier komt dan uiteindelijk een score uit. Bij het invoeren van bepaalde variabelen wordt er rekening gehouden met bepaalde factoren. Een van deze factoren is onder andere het land waar het bedrijf is gevestigd. Ieder land heeft een eigen rating. Een andere factor is de sector waarin het bedrijf opereert. Verder gebruiken we ook gegevens van het bedrijf zoals jaarcijfers, de balans, verlies- en winstrekening en het kasstroomoverzicht. Deze gegevens kunnen we opvragen bij de KvK en bij informatiebureaus. Verder houdt Coface ook rekening met de markt: is het een groeiende markt of niet? Is er veel concurrentie? Heeft het bedrijf een onderscheidend vermogen? Samen met onze eigen analyses vormt dit bij Coface de DRA-score.
 

Kredietwaardigheid van een bedrijf controleren?

Op internet zijn er enkele financiële gegevens te vinden over bedrijven, maar vaak is dit niet voldoende om te kijken of een bedrijf kredietwaardig is. Hiervoor is vaak informatie nodig die niet of nauwelijks in openbare bronnen te vinden is. Wilt u graag de kredietwaardigheid controleren van een bedrijf? Doe dan degratiskredietwaardigheidscheck van Coface en krijg meer inzicht in de financiële gezondheid van uw afnemers.
Kredietwaardigheid
Meer informatie over de kredietwaardigheid van uw afnemers?
Neem dan contact op met Coface Nederland via:
 
0765737171 of marketing-netherlands@coface.com
 
Verbeter uw creditmanagement met Coface als business partner.
 
 
 

Credit Check