verzeker-mijn-debiteuren-risico

Gedragscode

Binnen Coface respecteren we, ongeacht onze activiteiten of functies, de strengste normen op het gebied van ethiek en professioneel gedrag.

Onze Gedragscode is een leidraad voor de manier waarop wij ons bedrijf over de hele wereld ontwikkelen.
Download onze gedragscode
Naar boven