kredietverzekering-coface

Debiteurenrisico

Indien u op krediet levert, loopt u het risico dat u uw betaling te laat ontvang of zelf helemaal niet ontvangt. Gelukkig zijn er manieren om dit debiteurenrisico vooraf in te schatten, te beperken en indien nodig, af te dekken. Coface kan u snel en eenvoudig helpen om de risico's in uw debiteurenportefeuille inzichtelijk te maken. Indien u de financiële gevolgen niet zelf kunt opvangen, dan is het verstandig om deze risico’s te verzekeren.
 

het debiteurenrisico inschatten

Wanneer uw klanten u niet betalen, dan kan dit financiële gevolgen voor uw bedrijf hebben. Afhankelijk van de geleden verliezen kunt u er liquiditeitsproblemen door krijgen. Maar liefst één op de vier faillissementen heeft als oorzaak dat debiteuren te laat of zelf helemaal niet betalen. Het beheersen van uw debiteurenrisico is dus zeer belangrijk. Hiervoor kunt u vooraf het debiteurenrisico inschatten. U kunt namelijk voordat u in zee gaat met een nieuwe klant de kredietwaardigheid laten controleren. Bij Coface ontvangt u dan een DRA-score. Aan de hand van de score kunt u beslissen of u in zee gaat met deze nieuwe klant of dat u bijvoorbeeld de klant altijd direct laat betalen. Hiervoor kunt u kosteloos bij Coface een kredietwaardigheidscheck laten uitvoeren.
 

het debiteurenrisico beperken

U kunt het debiteurenrisico op diverse manieren beperken. Hieronder vindt u een aantal maatregelen voor het beperken van het debiteurenrisico.
 
Creëer een strak debiteurenbeheer
Zorg dat het onderdeel debiteurenbeheer een vast onderdeel is binnen uw organisatie en dat het strak georganiseerd is. Bepaal wanneer u welke acties onderneemt, wanneer betaling uitblijft. Denk hierbij aan het versturen van een betalingsherinnering, een telefonische herinneren, een aanmaning en het moment van het inschakelen van een incassobureau.
 
Spreid uw risico’s
Het is belangrijk om uw debiteuren te segmenteren op basis van financiële kenmerken zoals de ordergrootte of kenmerken van betaalgedrag. Het risico voor u als ondernemer is namelijk groter wanneer u een debiteur heeft waar een groot bedrag bij uitstaan, ten opzichte van een debiteurenportefeuille waarin een aantal debiteuren zijn opgenomen met een klein bedrag.
 
Stel het maximum bedrag vast
Stel het maximale bedrag vast wat u per klant acceptabel vindt als openstaande betaling. U kunt dit bijvoorbeeld baseren op de hoogte van het risico.
 

HET DEBITEURENRISICO afdekken

U kunt op diverse manieren uw debiteuren risico afdekken. Hieronder worden de verschillende mogelijkheden genoemd:
 
Zekerheid van derden
U kunt een bankgarantie aanvragen. Indien uw klant niet betaalt, dan moet de bank dit doen.
 
Debiteurenrisico verzekering
U kunt ook een debiteurenrisico verzekering afsluiten. Hiermee kunt u zich verzekeren voor een specifieke transactie, een specifieke klant, een specifiek land of voor uw gehele debiteurenportefeuille.
 

DEBITEURENRISICO VERZEKERING VAN COFACE

Onze unieke know-how voor het verzamelen en beheren van informatie over 80 miljoen bedrijven en hun handelsomgeving wereldwijd is van essentieel belang voor het analyseren en bewaken van debiteurenrisico's, voor zowel onze klanten als onze risico-analisten die verantwoordelijk zijn voor de risicobeoordeling. Onze klanten profiteren met onze debiteurenrisico verzekering van onze uitgebreide ervaring op het gebied van debiteurenbeheer en incasso door middel van een uitgebreid scala van diensten. Coface is direct en indirect (via partners) in 100 landen aanwezig en is daarmee een wereldleider op het gebied van kredietverzekering en een expert op het gebied van commerciële debiteurenrisico's.
 
50.000 bedrijven wereldwijd verzekeren hun debiteurenrisico's al bij Coface. En u?
Naar boven