kredietverzekering-coface

Bedrijfsinformatie

Wist u dat 25% van de faillissementen het gevolg is van onbetaalde vorderingen? Bent u op dit moment op de hoogte van de financiële situatie van uw klant of toekomstige zakenrelatie(s)? Vertrouwen op uw intuïtie kan prettig zijn, maar mag het ook de basis vormen van uw financiële besluiten? Binnen onze visie is kredietinformatie cruciaal bij het nemen van de juiste beslissingen.
 
 

Een snelle toegang tot betrouwbare kredietinformatie

Vandaag de dag verandert uw handelsomgeving in een snel tempo en kunt u mede hierdoor behoefte hebben aan snelle toegang tot betrouwbare kredietinformatie. Een kredietrapport kan u hierbij ondersteunen.
 
Coface Business Information helpt u bij de behoefte naar grondige kredietinformatie om zo de concurrentie een stap voor te zijn in een mondiale economie. Coface combineert meerdere officiële bronnen met onze eigen database en betalingservaringen om zo de meest relevante kredietinformatie te leveren. Kredietrapporten van Coface zijn wereldwijd beschikbaar tegen scherpe tarieven, een uniforme lay- out en voorzien van eigen kennis als een kredietverzekeraar. Hierdoor kunt u zorgvuldig een afweging maken waar u wel of juist niet een risico neemt.
 
Het voordeel van uitgebreide kredietinformatie van Coface is dat u zich kunt richten op het bouwen van zakenrelaties gebaseerd op feiten. Onze expert zijn dagelijks bezig met het: verzamelen, verwerken en analyseren van wereldwijde financiële data waarmee wij ook de bij Coface verzekerde klanten beschermen tegen het risico op niet- betaling.
 
 

Wat staat er in een kredietrapport van Coface?

 
In het kredietrapport van Coface vindt u verschillende onderdelen terug. Hieronder hebben wij de verschillende onderdelen in het kort opgesomd:
 
  1. 1.      Algemene gegevens
Het kredietrapport begint altijd met de algemene gegevens van een bedrijf. Denk hierbij aan informatie, zoals het Kamer van Koophandel nummer, het BTW nummer, het adres waar het bedrijf gevestigd is en de oprichtingsdatum en rechtsvorm.
 
  1. 2.      Financiële gegevens
In het kredietrapport worden natuurlijk ook de omzet en de liquiditeit van een bedrijf besproken. Met deze informatie kunt u bepalen of de financiële situatie van deze klant voldoet aan het gewenste niveau. Daarnaast kunt u ook bepalen of deze klant in staat is om de facturen in de toekomst te betalen en of u betaalafspraken moet maken met deze klant.
 
  1. 3.      Relaties
In dit onderdeel kunt u lezen of er eventueel moeder- of dochterbedrijven zijn en of de bedrijfsleiding of de BV’s betrokken zijn (geweest) bij faillissementen of schuldsanering.
 
  1. 4.      Jaarrekening
Ieder bedrijf is verplicht om elk jaar een jaarrekening te sturen naar de Kamer van Koophandel. Hierin vindt u onder andere cijfers terug zoals het werkkapitaal, het eigen vermogen, het totale vermogen en financiële ratio’s, zoals de current ratio.
Kennis is macht
Meer informatie over kredietrapporten?
Neem dan contact op met Coface Nederland via:
 
076-5737171 of marketing-netherlands@coface.com
 
Verbeter uw creditmanagement met Coface als business partner.