kredietverzekering nieuws publicaties

Welk nieuws valt er te melden?

02/10/2020
Economische Publicaties

Alle Coface Publicaties

01/10/2020
Economische Publicaties

Barometer landen- en sectorrisicobeoordelingen: 3de kwartaal 2020

Ondanks een geleidelijk herstel nemen de politieke risico's toe...

Meer Lezen
01/10/2020
Economische Publicaties

Infographic sectorrisicobeoordelingen - oktober 2020

13 belangrijke sectoren wereldwijd beoordeeld. De beoordelingen van Coface zijn gebaseerd op 70 jaar expertise van Coface en op de financiële gegevens die worden gepubliceerd door beursgenoteerde bedrijven uit 6 geografische sectoren. Er wordt rekening gehouden met 5 financiële indicatoren: de omzet, de rentabiliteit, de nettoschuldratio, de cashflow en de vorderingen die door onze risicomanagers worden vastgesteld.

Meer Lezen
08/09/2020
Economische Publicaties

Duurzame energiebronnen; de groei gaat door ondanks COVID-19

Ondanks de COVID-19-pandemie is het segment duurzame energie in de wereldwijde energiesector blijven stijgen.

Meer Lezen
01/09/2020
Economische Publicaties

Nederland - betalingsonderzoek 2020

Meer betalingsachterstanden door COVID-19 voor Nederlandse bedrijven

Meer Lezen
16/07/2020
Economische Publicaties

De wereldwijde transportsector: Wat heeft de toekomst in petto na COVID-19?

De COVID-19-pandemie heeft een mobiliteitscrisis veroorzaakt, voornamelijk vanwege de fysieke afstandseisen en de noodzaak om besloten ruimten te vermijden, om de verspreiding van het virus te beperken. Dit heeft een rampzalig effect gehad op de mondiale vervoerssecto, waarbij het passagiersvervoer door de lucht het zwaarst is getroffen.

Meer Lezen
09/07/2020
Economische Publicaties

Verenigde Staten: Bedrijfsfaillissementen met twee snelheden

De COVID-19 pandemie heeft de Verenigde Staten (VS) zeer hard getroffen en heeft een zware menselijke en economische tol geëist.

Meer Lezen
08/06/2020
Economische Publicaties

Landen- en sectorrisico Barometer: 2de kwartaal 2020

Van een enorme schok naar een gedoseerd herstel

Meer Lezen
08/06/2020
Economische Publicaties

Sectorrisicobeoordelingen - juni 2020

13 belangrijke sectoren wereldwijd beoordeeld. De beoordelingen van Coface zijn gebaseerd op 70 jaar expertise van Coface en op de financiële gegevens die worden gepubliceerd door beursgenoteerde bedrijven uit 6 geografische sectoren. Er wordt rekening gehouden met 5 financiële indicatoren: de omzet, de rentabiliteit, de nettoschuldratio, de cashflow en de vorderingen die door onze riskmanagers worden vastgesteld.

Meer Lezen
07/06/2020
Economische Publicaties

Landenrisicobeoordelingen - juni 2020

Nieuwe editie van de landenrisicokaart. Raadpleeg, download en print de kaart van de 162 door Coface beoordeelde landen.

Meer Lezen
26/05/2020
Economische Publicaties

Focus: De wereldhandel - ondanks een plotselinge onderbreking, hebben de wereldwijde waardeketens nog steeds een mooie toekomst

Tijdens de COVID-19-pandemie is de wereldhandel door tal van factoren in het gedrang gekomen. Maar nu de strenge grenscontroles beginnen te versoepelen en de producenten zich beginnen aan te passen, is het goede nieuws dat de wereldwijde waardeketens nog steeds een mooie toekomst hebben.

Meer Lezen
29/04/2020
Economische Publicaties

Focus: COVID-19 zet schuld van de opkomende landen weer in de schijnwerpers

Hoewel de aandacht tot nu toe vooral uitging naar China, Europa en de Verenigde Staten, zullen de gevolgen van de gezondheidscrisis van het Coronavirus waarschijnlijk nog groter zijn voor de opkomende economieën.

Meer Lezen
06/04/2020
Economische Publicaties

Barometer landen- en sectorrisico: 1e kwartaal 2020

COVID-19: onderweg naar een plotselinge wereldwijde stijging van het aantal bedrijfsfaillissementen.

Meer Lezen
04/02/2020
Economische Publicaties

Sectorrisicobeoordelingen - februari 2020

13 belangrijke sectoren beoordeeld wereldwijd. De beoordelingen van Coface zijn gebaseerd op meer dan 70 jaar ervaring.Financiële gegevens gepubliceerd door beursgenoteerde ondernemingen uit 6 geografische regio’s. 5 Financiële indicatoren die in aanmerking worden genomen: omzet, winstgevendheid, nettoschuldgraad, cashflow en onbetaalde facturen zoals waargenomen door onze risk managers.

Meer Lezen
04/02/2020
Economische Publicaties

Landenrisicobeoordelingen - februari 2020

De nieuwe editie van de landenrisicobeoordelingen. Bekijk, download en print de kaart met 162 landen beoordeeld door Coface.

Meer Lezen
04/02/2020
Economische Publicaties

Landen- & Sectorrisico Barometer: kwartaalupdate 4e kwartaal 2019

World trade in the face of political and environmental change.

Meer Lezen
13/12/2019
Economische Publicaties

De wereldwijde auto-industrie heeft met verscherpte regulering een steil pad te gaan

De mondiale auto-industrie heeft te maken met een aantal problemen, waaronder uitgebreidere en striktere regels tegen milieurisico’s tegen de achtergrond van een vertraging van de mondiale economie. De autoverkoop bevindt zich in een neerwaartse trend en de onzekerheid is voelbaar.

Meer Lezen
13/12/2019
Economische Publicaties

Aantal bedrijfsfaillissementen in Frankrijk: minder in aantal, maar groter in omvang

Het aantal bedrijfsfaillissementen in Frankrijk is in de eerste tien maanden van het jaar met 3,3% gedaald. Na een moeilijk eerste kwartaal, met name als gevolg van de gevolgen van de "gele vest"-beweging, zijn ze sinds mei 2019 gestaag gedaald. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat het aantal bedrijfsinsolventies over het hele jaar, voor de vierde keer op rij, zal dalen. Coface verwacht echter een licht herstel van het aantal faillissementen in 2020 (+0,9%), voor ongeveer 52.000 procedures, voornamelijk als gevolg van de verwachte vertraging in de bouwsector, die in 2019 grotendeels te wijten was aan openbare werken.

Meer Lezen
17/10/2019
Economische Publicaties

Sectorrisicobeoordelingen - oktober 2019

13 belangrijke sectoren beoordeeld wereldwijd. De beoordelingen van Coface zijn gebaseerd op meer dan 70 jaar ervaring.Financiële gegevens gepubliceerd door beursgenoteerde ondernemingen uit 6 geografische regio’s.
5 Financiële indicatoren die in aanmerking worden genomen: omzet, winstgevendheid, nettoschuldgraad, cashflow en onbetaalde facturen zoals waargenomen door onze risk managers.

Meer Lezen
17/10/2019
Economische Publicaties

Landenrisicobeoordelingen - oktober 2019

De nieuwe editie van de landenrisicobeoordelingen. Bekijk, download en print de kaart met 161 landen die door Coface zijn beoordeeld.

Meer Lezen
17/10/2019
Economische Publicaties

Vooruitzichten agri-food sector: hoe ziet de toekomst eruit in een door protectionistische spanningen gekenmerkte mondiale economie?

De landbouw- en levensmiddelensector staat centraal in de huidige handelsspanningen, met name die tussen de VS en China, en in de sector doet zich een domino-effect voor, met name door neerwaartse trends bij de prijzen van belangrijke landbouwproducten, zoals sojabonen.

Meer Lezen
Naar boven