verzeker-mijn-debiteuren-risico

Werking Klokkenluiderregeling

Hieronder vind u onze visie op de klokkenluiders

Volgens de klokkenluidersregeling van Coface heeft het klokkenluidersmechanisme betrekking op het melden van vermoedelijke of vermoedelijke incidenten, door een natuurlijk persoon, te goeder trouw1 en zonder directe financiële compensatie, over een schending van wet- of regelgeving, een bedreiging of een vooroordeel voor de algemene interesse. Het omvat ook inbreuken op de Gedragscode van Coface.

 

Het kan betrekking hebben op, maar is niet beperkt tot, fraude, corruptie, het witwassen van geld, de financiering van terrorisme, schending van internationale sancties, ongepast gebruik van bedrijfsmiddelen, belangenverstrengeling, handel met voorkennis, overtredingen van de concurrentie- en antitrustwetten, schending van wetten ter bescherming van persoonsgegevens, intimidatie of discriminatie op de werkplek of ongepast gedrag met betrekking tot de wettelijke verplichtingen van Coface jegens haar klanten.

 

Klokkenluiders hebben de keuze uit verschillende klokkenluiderskanalen voor het melden van vermoedelijke of vermoedelijke incidenten, zoals beschreven in de Klokkenluidersregeling van Coface. Als extern kanaal kan het generieke mailadreswhistleblowing@coface.com worden gebruikt. Binnenkort zal ook een declaratief formulier openbaar beschikbaar zijn.

Naar boven