Privacy melding

COFACE PRIVACY MELDING

Update van september 2023
 
Klik hier om de actuele privacy melding als pdf-document te downloaden.

COFACE JURIDISCHE MEDEDELING

Update van 30 juni 2023
 
Deze website wordt gepubliceerd door Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface), een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 137 052 417,05€, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 1, place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes, en is ingeschreven bij het RCS (handelsregister) van Nanterre onder het nummer B 552 069 791.
Deze website wordt gehost door Telehouse Int Corporation Europ Limited, 137 bd Voltaire, 75011 Parijs.
 
intracommunautair btw-nummer: FR54552069791
 
Tel: +31 (0)76 573 71 71
E-mailadres: info-netherlands@coface.com
Postadres: Postbus 3377, 4800 DJ Breda, Nederland
Bezoekadres: Stadionstraat 20, 4815 NG Breda, Nederland
 
Publicatiemanager: Xavier DURAND, Algemeen directeur
Verantwoordelijke internetsite: Dr. Annette Peitz Orzesko, Communicatiedirecteur Noord-Europa
 
Coface is als verzekeringsmaatschappij erkend door en staat onder toezicht van de Franse Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61 rue Taitbout - 75009 Parijs).
 
Door deze website te bezoeken en te bekijken, aanvaardt u deze wettelijke kennisgeving.
 
 

Inhoud van de website en beschikbaarheid van informatie:

Deze website bevat informatie over zowel Coface als de producten die dit bedrijf aanbiedt.
 
Deze informatie is louter informatief en heeft geen contractuele waarde.
 
Coface stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de op deze website gepubliceerde informatie correct en actueel is en behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Coface kan echter niet garanderen dat de informatie volledig is of niet door derden is gewijzigd (inbraak, virus).
 
Coface aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit de toegang tot en/of het gebruik van deze website of de informatie op deze website.
 
Coface verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om alle op deze website beschikbare diensten toegankelijk te maken en te houden.
 
Coface kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
  • tijdelijke onderbreking van enkele minuten voor het bijwerken van bepaalde bestanden,
  • operationele problemen of tijdelijke onderbreking van deze diensten buiten onze controle, met name in het geval van een onderbreking van elektriciteits- of telecomdiensten,
  • tijdelijke onderbreking van diensten wanneer ontwikkeling of onderhoud nodig is,
  • storing of disfunctioneren van het internetnetwerk bij het verzenden van berichten of documenten.
 

Intellectueel eigendom

Alle onderdelen van deze website (met name tekst, grafieken, logo's, foto's en andere visuele inhoud of geluiden), samen met hun ontwerp en lay-out, zijn eigendom van Coface.
 
Coface staat de toegang tot en het gebruik van deze website uitsluitend toe voor persoonlijke doeleinden.
 
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, verspreiding, extractie van elementen die op deze website voorkomen, op welke drager of via welk procedé dan ook, evenals de verkoop, wederverkoop of overdracht aan derden, op welke manier dan ook, is verboden, tenzij Coface hiervoor vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het niet naleven van dit verbod vormt een vervalsing die aanleiding kan geven tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de vervalser.
 
Andere distinctieve tekens, met name bedrijfsnamen, handelsnamen, merknamen en domeinnamen die op de website worden weergegeven, zijn eigendom van Coface of van derden. Elke reproductie zonder uitdrukkelijke toestemming kan leiden tot aansprakelijkheid van de auteur.
 

Bescherming van gegevens

Coface zet zich in voor de bescherming van persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken, met strenge beleidsregels, controles en toezicht op naleving om ervoor te zorgen dat gegevens op de juiste manier worden bewaard en gebruikt, zoals beschreven in de verklaring gegevensbescherming die beschikbaar is op de pagina over persoonlijke gegevens.
 

Cookies

Wanneer u deze website bezoekt, kan er automatisch een cookie worden geïnstalleerd op uw browsersoftware. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid.
 

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites die door derden worden beheerd. Coface kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze hyperlinks.
De creatie van een hypertextlink naar de website van Coface is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van Coface.
 

Veiligheid

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke maatregelen te nemen, zoals het gebruik van up-to-date antivirussoftware, om uw gegevens en/of software en/of hardware te beschermen tegen besmetting door virussen.
 
Coface wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade die u lijdt in geval van besmetting door een virus.
Naar boven