kredietverzekering nieuws publicaties

Debtor Risk Assessment (DRA-score)

Wat is de DRA-score?

De DRA is een score die op basis van een 10-puntsschaal weergeeft wat de kans is dat een onderneming tijdens de komende twaalf maanden niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Het is dus een momentopname van de kredietwaardigheid van een onderneming.
Bij de beoordeling wordt een analyse gemaakt op basis van verschillende risicofactoren, aan de hand van o.a.: financiële informatie, betaalinformatie, management, eventuele groepsstructuur, sectorspecifieke kenmerken, omgevingsfactoren, historie en verwachtingen.
De schaal loopt van 1 (zeer hoog risico) tot 10 (gering risico).
Als kredietverzekeraar gebruikt Coface de DRA-score bij haar beoordeling van de kredietwaardigheid van bedrijven. Mede op basis van deze score wordt aan verzekerde leveranciers een kredietlimiet op hun afnemers verstrekt.
 
 
 
Risico mijn bedrijf
 

DRA-whitepaper

 
Download nu de gratis whitepaper Inzicht in het risico van je debiteuren - DRA-score vormt de basis.
 
 

De DRA-scores uitgelegd

 • 10 - Zeer sterke financiële stabiliteit
  Grote en zeer stabiele bedrijven. Er bestaat geen twijfel over de degelijkheid. Het risico op wanbetaling is zo goed als nihil.
 • 9 - Hoge financiële stabiliteit
  Middelgrote tot grote ondernemingen of groepen van ondernemingen die blijk geven van een hoge mate van financieel evenwicht. Uitstaande vorderingen kunnen alleen worden bedreigd door extreme en onvoorziene externe factoren. Het risico op wanbetaling is erg klein.
 • 8 - Goede financiële stabiliteit
  De financiële situatie is in principe gezond. Naast extreme onverwachte factoren, is de zakelijke omgeving gevoelig voor risico’s. Toch is het risico op wanbetaling klein.
 • 7 - Stabiele, iets boven gemiddelde financiële stabiliteit
  De financiële prestaties en de stabiliteit voor grote bedrijven / groepen van bedrijven zijn enigszins bovengemiddeld. Voor middelgrote bedrijven zijn deze normaal. Het risico op wanbetaling ligt iets onder het gemiddelde.
 • 6 - Gemiddeld financiële stabiliteit
  De financiële stabiliteit is gemiddeld. De gevoeligheid voor externe factoren mag niet worden onderschat. Het risico op wanbetaling is gemiddeld.
 • 5 - Gemiddeld risico
  De financiële prestaties en vooral stabiliteit zijn duidelijk onder het gemiddelde. Het risico op wanbetaling is aanwezig, maar blijft in de meeste gevallen voor kortlopende en gepaste kredieten acceptabel.
 • 4 - Verhoogd risico
  Er is een aantal problemen. Als deze niet worden opgelost, kan dit de mogelijkheid om verplichtingen na te komen duidelijk beïnvloeden. Het risico op wanbetaling is aanzienlijk en kan hooguit acceptabel zijn voor beperkte en zeer kortlopende kredieten.
 • 3 - Hoog risico
  De financiële situatie en betrouwbaarheid zijn onzeker. Het risico op wanbetaling is groot. Krediet zonder aanvullende zekerheden wordt afgeraden.
 • 2 - Zeer hoog risico
  De financiële situatie is zeer slecht tot kritisch. Het risico op wanbetaling is erg groot.
 • 1 - Extreem hoog risico
  Er zijn duidelijk tekenen van financiële nood. Verplichtingen die zijn aangegaan hebben een grote kans niet te worden betaald, of de non-betaling heeft zich (in sommige gevallen) al voorgedaan. Het risico op wanbetaling is extreem groot.
 • 0 - Uitgeschreven of failliet
Naar boven