kredietverzekering-coface

TopLiner | Aanvullende dekking

Heeft u een lagere kredietbeslissing gekregen dan u heeft aangevraagd of is een kredietlimiet geweigerd of ingetrokken? Dan biedt TopLiner u een aanvullendedekking voor uw binnen- en buitenlandse klanten. Met TopLiner neemt ú de beslissing als het gaat om het extra inkopen van dekking op risicovolle debiteuren.

In welke situaties kunt u TopLiner gebruiken?

  • Wanneer u een strategische beslissing wilt nemen waarvoor u meer kredietrisico tegen een meerprijs wenst af te dekken;
  • Wanneer u zo hoog mogelijke dekking nodig heeft om een noodzakelijke werkkapitaal financiering te krijgen;
  • Wanneer u meer vertrouwen heeft in de kredietwaardigheid van uw afnemer dan onze experts.

Hoe het werkt?

U kiest het aanvullende bedrag voor de dekking en bepaalt de gewenste dekkingsperiode in dagen. U ontvangt onze goedkeuring en prijs direct online via CofaNet. Bevestig ons aanbod en
de dekking is onmiddellijk van kracht.
 

TopLiner premie is in lijn met het extra kredietrisico

De TopLiner premie is in lijn met het hogere kredietrisico. De premieberekening is gebaseerd op een aantal variabelen zoals:
  • De gekozen geldigheidsduur en het aangevraagde TopLiner bedrag;
  • De DRA (de debiteurenscore): de beoordeling van de kredietwaardigheid van uw klant door onze informatie-experts;
  • De CRA (de landenscore): de risicoomgeving van de sector en het land waarin uw klant zaken doet;
  • De status van de initiële kredietlimiet: geweigerd is duurder, gedeeltelijk goedgekeurd is goedkoper;
  • De belangrijkste kenmerken van uw polis, zoals: het eigen risico, de jaarpremie en de schadehistorie.

Lager risico is lagere prijs en Hoger risico is hogere prijs

 

De DRA-score (kredietwaardigheid) van een bedrijf heeft de grootste impact op de hoogte van de TopLiner prijs; hoe hoger het risico op niet-betaling des te hoger de
TopLiner premie.

 

In de leaflet TopLiner die u hiernaast kunt downloaden leest u meer over hoe de TopLiner premie wordt berekend.

 

 

 

Naar boven