kredietverzekering nieuws publicaties
01/10/2020
Economische Publicaties

Barometer landen- en sectorrisicobeoordelingen: 3de kwartaal 2020

Barometer landen- en sectorrisicobeoordelingen: 3de kwartaal 2020

Net als in het vorige kwartaal zijn de onzekerheden rond de in deze barometer gepresenteerde voorspellingen zeer groot. Ze houden vooral verband met de wereldwijde gezondheidssituatie: sinds juni is de pandemie in een stroomversnelling geraakt. In afwachting van een vaccin en/of een behandeling hebben bedrijven en huishoudens de uitgaven en investeringsprojecten uitgesteld, zowel uit voorzorg (tijdens de inperkingsperiode) als uit voorzorg. Over het geheel genomen verwacht Coface een wereldwijde groei van -4,8% in 2020, gevolgd door een opleving van 4,4% in 2021. Volgens deze voorspellingen zou het BBP in de eurozone en in de Verenigde Staten eind 2021 respectievelijk 3,5 en 2 punten onder het niveau van 2019 blijven. Dit betekent dat er ten minste 3 jaar nodig is om terug te keren naar het productieniveau van vóór de crisis. Voor de wereldhandel is de waarneming vergelijkbaar: de verwachte opleving volgend jaar (+3,5% in het vierde kwartaal van 2021 vergeleken met het vierde kwartaal van 2020) zal de voor dit jaar verwachte daling (-13%) bij lange na niet compenseren.

Deze trend is niet overal gelijk: volgens onze voorspellingen ligt van de 20 economieën die in deze twee jaren de sterkste cumulatieve groei zouden realiseren (minstens 5 procentpunten hoger dan in 2019), ongeveer de helft in Azië (inclusief China en Vietnam). De andere helft bestaat uitsluitend uit Afrikaanse landen. Aan het andere uiteinde van het spectrum bevinden zich 7 van de 15 slechtst presterende economieën (d.w.z. met een BBP dat in 2021 ten minste 7 procentpunten lager ligt dan in 2019) in Latijns-Amerika. Zuid-Afrika en Nigeria behoren ook tot deze groep. Dit aanhoudend lagere niveau van economische activiteit in vergelijking met het niveau van vóór de crisis zal naar verwachting gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en het aantal bedrijfsfaillissementen. Daarom zal het waarschijnlijk ook leiden tot een toename van de sociale ontevredenheid.

De jaarlijkse update van de politieke risico-index van Coface, die in deze barometer wordt gepubliceerd, wijst op een tweeledige trend: enerzijds een afname van het risico op conflicten op mondiaal niveau, maar anderzijds een toename van het risico op politieke en sociale kwetsbaarheid. Iran en Turkije behoren tot de landen waarvan het sociale risico het meest is toegenomen. Gezien de unieke context van dit jaar hebben we een blootstellingsindicator voor de COVID-19-crisis opgesteld om de meest getroffen bevolkingsgroepen te identificeren die zich eerder tegen hun regering zullen keren. Uit deze analyse blijkt dat verschillende Latijns-Amerikaanse landen (Brazilië, Mexico, Peru, Colombia), evenals Zuid-Afrika, zowel een hoog politiek als sociaal risico hebben, en een hoge blootstelling aan de COVID-19-crisis.

Voor meer informatie over het Politiek Risicomodel van Coface, klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Barometer landen- en sectorrisicobeoordelingen: 3de kwartaal 2020 (5,50 MB)
Naar boven