kredietverzekering nieuws publicaties
20/11/2014
Economisch nieuws

Hoe ziet de toekomst van de Europese farmaceutische sector eruit na de economische crisis?

Hoe ziet de toekomst van de Europese farmaceutische sector eruit na de economische crisis?
Tijdens de crisis van 2008-2009 en nog een keer tijdens de overheidsschuldencrisis van 2011-2012 is de farmaceutische sector erg afhankelijk gebleken van de economische toestand van de Europese landen. De farmaceutische bedrijven, bijzonder verzwakt door de besparingen in de Europese gezondheidssector, proberen zich nu te herstellen, naar nieuwe markten uit te breiden en in nichemarkten te investeren om uit de impasse te komen.

De economische crisis versnelt de veranderingen in de farmaceutische sector

  • De inherente rol van de staat in de beperking van de gezondheidsuitgaven

De economische crisis heeft een sterke negatieve impact gehad op het geneesmiddelenverbruik in Europa, ondanks de vergrijzing van de bevolking. De regeringen zagen zich - als belangrijkste financiers - immers gedwongen hun gezondheidsuitgaven te verlagen om de stijging van hun schulden in toom te houden. Dat heeft tot een beperking van de terugbetaling van geneesmiddelen geleid. Bijgevolg daalde het aandeel van het bbp dat aan geneesmiddelen werd uitgegeven tussen 2003 en 2011 van 14,9% naar 13,4%. Daarnaast heeft men een beleid ten voordele van generieke middelen en ten koste van de farmaceutische bedrijven gevoerd; de overheid moedigt de artsen aan generieke medicijnen voor te schrijven en de consumenten kiezen voor deze beter terugbetaalde middelen. Ten slotte versterkt de onderlinge prijsafhankelijkheid van de Europese landen het effect van de lagere gezondheidsuitgaven.

 

  • Als gevolg van deze evoluties zal de 'octrooiklif' tussen 2014 en 2016 pieken.

De jaren 1980 waren een zeer positieve periode voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van geneesmiddelen die op de markt als 'blockbusters' bekend staan. In het begin van de jaren 2000 bereikten veel van deze middelen het einde van hun octrooibescherming. Sommige farmaceutische bedrijven zagen een beduidend percentage van hun inkomsten bedreigd door de opkomst van de generieke middelen op de markt. Sinds 2010 versnelt deze 'octrooiklif' nog en zal een stevig tempo blijven aanhouden tot 2020, met een verwachte piek tussen 2014 en 2016.

 

De geboorte van een nieuw model: 'pharmerging'
  • Als gevolg van de toenemende overheidsregulering in Europa...
coface-panorama-study

Het volledige proces van het op de markt brengen van geneesmiddelen wordt vandaag meer dan ooit door de overheid geregeld. Dit wordt geïllustreerd door een prijszettingbeleid zoals 'Value Based Medicine' (op waarde gebaseerde geneeskunde)[1] De farmaceutische bedrijven moeten nu aantonen dat een nieuw middel niet alleen therapeutisch effectief is, maar ook in termen van levenskwaliteit een meerwaarde heeft voor de patiënt.

 

Deze obstakels vertragen de introductie van geneesmiddelen op de markt en zullen waarschijnlijk de vervangingswaarde van de producten van de farmaceutische bedrijven doen afnemen, terwijl die tegelijkertijd geconfronteerd worden met de concurrentiekracht van de fabrikanten van generieke middelen. De generieke middelen vertegenwoordigen nu een marktaandeel van meer dan 50% van het verkoopvolume (in 2013 was de verhouding 46%-54% in het voordeel van de generieke middelen). Deze generieke middelen, met werkzame stoffen die publiek beschikbaar geworden zijn, hebben geen onderzoeks- en ontwikkelingskosten en kunnen dus veel goedkoper worden verkocht dan de oorspronkelijke medicijnen.

 

  • ... moet men nieuwe marktsegmenten ontwikkelen

Om hun productiviteit te verhogen, kijken de farmaceutische bedrijven naar de opkomende landen, die met hun verouderende bevolking toekomstige groeimarkten vertegenwoordigen. Bovendien bevordert het recente gezondheidsbeleid van de nieuwe geïndustrialiseerde landen een betere toegang tot de zorg.

 

"'Pharmerging' wordt het nieuwe toverwoord voor de Europese farmaceutische bedrijven Anders dan in de ontwikkelde landen, zou de geneesmiddelenverkoop in de opkomende landen tegen 2017 een tweecijferige jaarlijkse groei moeten kennen. Dit zou de gevolgen van de besparingsmaatregelen in Europa kunnen compenseren. De grote industriegroepen halen nu groeiratio's die ze voorheen in de opkomende landen misten",zegt Khalid Aït-Yahia, sectoreconoom bij Coface.

 

Een andere logica die de farmaceutische bedrijven volgen, is de verschuiving van onderzoek en ontwikkeling naar een kleinere maar beter renderende markt. De niche van de meest complexe ziekten leidt tot een strategische herpositionering van de farmaceutische sector. Deze sterk gefocuste ontwikkeling richt zich op ziekten waarvan de behandeling erg duur is en vaak door de overheid wordt betaald. De farmaceutische bedrijven plannen hun groei in complexe behandeldomeinen, zoals oncologie, diabetes en hart- en vaatziekten. In Europa wordt dit vooruitzicht een realiteit voor de farmaceutische bedrijven, dankzij een nauwe samenwerking met grote wereldwijde onderzoekscentra, de belangrijkste bronnen van fundamenteel onderzoek om inzicht te verwerven in moeilijk te behandelen ziekten.

[1] VBM: de overheid bepaalt de prijs en het terugbetalingstarief van het geneesmiddel op basis van zijn medische effectiviteit, die moeilijk te meten is.

 

 

 

DOWNLOAD deze publicatie

alleen beschikbaar in het engels
inhuoud:
  • Sector barometer
  • Study : European pharmaceutical companies : is austerity fatal?
  • Has the pharmaceutical sector suffered from the economic crises?
  • New shocks to absorb
  • Why is austerity not fatal
Dit persbericht downloaden : Hoe ziet de toekomst van de Europese farmaceutische sector eruit na de... (251,04 kB)

Contact


Heeft u vragen?

Neem dan contact op met
Marketing & Communicatie Coface NL via:
marketing-netherlands@coface.com

Zie ook


Panorama Sector

Naar boven