kredietverzekering nieuws publicaties
11/10/2022
Economische Publicaties

Sectorrisicobeoordelingen - 3de kwartaal 2022

Sectorrisicobeoordelingen - 3de kwartaal 2022

De beoordelingen van Coface van 13 belangrijke wereldwijde sectoren zijn gebaseerd op 75 jaar expertise van Coface en op de financiële gegevens die beursgenoteerde ondernemingen uit 6 geografische sectoren publiceren.

Onze methodologie is gebaseerd op 8 criteria die geïntegreerd zijn in drie hoofdpijlers:

  • Expertise- en ervaringsgegevens over betalingen van Coface,
  • Prognoses van externe financiële gegevens (kwantiteiten),
  • Multifactoriële kernpunten (prognoses van grondstoffenprijzen, structurele veranderingen, beoordeling van het landenrisico door Coface).

 

Dit kwartaal heeft Coface 49 sectorale beoordelingen naar beneden bijgesteld. Zij wijst op de duidelijke verslechtering van de omstandigheden in conjunctuurgevoelige sectoren zoals bouw, metaal en hout, in verschillende regio's.

 

Download deze en ga dieper met onze Sectorrisicobeoordelingen

 

Deze publicatie downloaden : Sectorrisicobeoordelingen - 3de kwartaal 2022 (1,92 MB)
Naar boven