kredietverzekering nieuws publicaties
08/06/2020
Economische Publicaties

Landen- en sectorrisico Barometer: 2de kwartaal 2020

Landen- en sectorrisico Barometer: 2de kwartaal 2020

Enkele weken na de eerste inperkingsmaatregelen lijkt de economische activiteit in de meeste Europese landen aan te trekken. Ongeveer twee maanden na China zal dit geleidelijke en gedeeltelijke herstel de effecten van de inperking op de groei echter niet wegnemen: de diepte van de recessie in 2020 (een daling van het mondiale bbp met 4,4% volgens Coface) zal sterker zijn dan in 2009. Ondanks het verwachte herstel in 2021 (+5,1%) - bij het uitblijven van een tweede golf van de pandemie - zou het BBP in de Verenigde Staten, de eurozone, Japan en het Verenigd Koninkrijk 2 tot 5 punten lager blijven dan in 2019. De verwachte toename van de preventieve besparingsmaatregelen van de huishoudens en de stopzetting van bedrijfsinvesteringen wegens de aanhoudende onzekerheid over de ontwikkeling van de pandemie, alsook het onherroepelijke karakter van de productieverliezen in sommige sectoren (met name dienstenactiviteiten en grondstoffen die als brandstof worden gebruikt) verklaren het uitblijven van een snel herstel van de situatie. Weliswaar hebben de maatregelen van de centrale banken sinds april bijgedragen tot de stabilisering van de financiële markten, met name die van de landen (vooral in West-Europa) die tot nu toe hebben bijgedragen tot het behoud van de productiecapaciteit van sommige bedrijven, voornamelijk door de verhoging van de schuldenlast. Toch stellen zij ook de aanpassingen van de werkgelegenheid en de cashflow van de bedrijven uit.

Ondanks de steunmaatregelen van de overheid verwacht Coface dat het aantal bedrijfsfaillissementen tussen nu en 2021 wereldwijd met een derde zal toenemen ten opzichte van 2019. Zoals reeds werd benadrukt in onze vorige barometer van 4 april 2020, zou deze trend gevolgen moeten hebben voor alle belangrijke volwassen economieën: Verenigde Staten (+43%), Verenigd Koninkrijk (+37%), Japan (+24%), Frankrijk (+21%), Duitsland (+12%). Veel opkomende economieën (+44% in Brazilië, +50% in Turkije) zullen echter ook worden verstoord door de economische gevolgen van de lockdownmaatregelen in combinatie met de daling van de inkomsten uit het toerisme, de overdracht van buitenlandse werknemers en de inkomsten in verband met de exploitatie van grondstoffen waarvan de prijzen zijn gedaald.

Deze sterke stijging van het aantal insolventies weerspiegelt een toename van het kortetermijnkredietrisico voor bedrijven (6 tot 12 maanden), waarvan Coface elk kwartaal het gemiddelde niveau - per land, op een schaal van acht - beoordeelt aan de hand van macro-economische, financiële en micro-economische gegevens. In tegenstelling tot ratingbureaus is de landenrisicoanalyse van Coface niet bedoeld om het insolventierisico van regeringen op middellange termijn te meten. Coface heeft rekening gehouden met de stijging van de kredietrisico's die in het vorige kwartaal is waargenomen en die heeft geleid tot 71 verlagingen van de ratings van de ratingbureaus, d.w.z. iets meer dan 40% van de beoordeelde economieën wereldwijd. Hetzelfde geldt voor de 13 beoordeelde bedrijfssectoren in 28 landen die 88% van het mondiale bbp vertegenwoordigen, waarvan ongeveer 40% is verlaagd. Het is geen verrassing dat het vervoer de meest getroffen sector is vanwege de mobiliteitscrisis, gevolgd door de auto-industrie en de detailhandel, die vorig jaar al in een zwakke positie verkeerden. Aan het andere uiteinde van het spectrum zijn de farmaceutische sector en in mindere mate de voedingsmiddelenindustrie, de media en de telecommunicatiesector van de ICT-sector het meest veerkrachtig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Landen- en sectorrisico Barometer: 2de kwartaal 2020 (3,64 MB)
Naar boven