kredietverzekering nieuws publicaties
26/05/2020
Economische Publicaties

Focus: De wereldhandel - ondanks een plotselinge onderbreking, hebben de wereldwijde waardeketens nog steeds een mooie toekomst

Focus: De wereldhandel - ondanks een plotselinge onderbreking, hebben de wereldwijde waardeketens nog steeds een mooie toekomst

Temidden van de COVID-19 pandemie is de wereldhandel door tal van factoren vertraagd: een wereldwijde recessie, torenhoge onzekerheid, beperking en stijgende transportkosten en gelokaliseerd protectionisme gericht op de aanvoer van voedsel en kritieke medische goederen.

Van de positieve kant hebben de strenge grenscontroles een geringe invloed gehad op de handel en worden deze in Europa geleidelijk aan versoepeld om de toeristische sector nieuw leven in te blazen en het tekort aan arbeidskrachten in de landbouwsector te beperken. Op langere termijn vormen meerdere voorstellen om productie te verplaatsen naar eigen land ook risico's voor de toekomst van de wereldhandel.

Toch lijkt het afschermen van de productie tegen buitenlandse toeleveringsschokken een onmogelijke opgave: een volledige verplaatsing van productieprocessen naar binnenlands of regionaal niveau brengt problemen met zich mee als gevolg van stijgende productiekosten en een gebrek aan binnenlandse knowhow. Zelfs als deze twee kwesties worden aangepakt, zal dit nieuwe lokale productieproces nog steeds afhankelijk zijn van de aanvoer van grondstoffen, die in hoge mate afhankelijk is van de locatie.

Het beperken van de afhankelijkheid van één specifiek land door het diversifiëren van leveranciers is ook een lastige uitdaging. Op het eerste gezicht is het mogelijk om alternatieven te vinden voor het belangrijkste leveranciersland (d.w.z. China in de meeste sectoren). De grote grondstoffenproducenten zijn echter ook sterk met elkaar verbonden, wat betekent dat de afhankelijkheid niet zal verdwijnen, zelfs niet wanneer de levering van grondstoffen aan andere grote afnemers in de sector wordt gediversifieerd.

Over het geheel genomen is het goede nieuws dat de wereldwijde waardeketens nog steeds een mooie toekomst hebben.

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Focus: De wereldhandel - ondanks een plotselinge onderbreking, hebben ... (1,81 MB)
Naar boven