kredietverzekering nieuws publicaties
26/05/2021
Economische Publicaties

Betalingsonderzoek China 2021: Kortere krediettermijnen voor de meeste sectoren, behalve bouw, levensmiddelen en auto's

China Betalingsonderzoek 2021

Het uitbreken van de COVID-19 pandemie in 2020 deed de onzekerheid over de bedrijfsvooruitzichten toenemen en zette Chinese bedrijven ertoe aan hun kredietbeheerinstrumenten aan te scherpen als onderdeel van de inspanningen om hun cashflowpositie te verbeteren en levensvatbaar te blijven in een moeilijke economische omgeving. Uit het Betalingsonderzoek China 2021 van Coface blijkt dat de betalingstermijnen in 2020 gemiddeld met 11 dagen zijn verkort tot 75 dagen, terwijl de spreiding van de krediettermijnen eerder naar een kortere dan naar een langere periode neigde.

Het percentage respondenten dat gemiddelde krediettermijnen tussen 31 en 60 dagen biedt, is in 2020 gestegen van 20% naar 30%, terwijl het percentage respondenten dat meer dan 120 dagen biedt, is gedaald tot slechts 13%.

Uit de enquête bleek ook dat in 2020 minder bedrijven met betalingsachterstanden te maken kregen, deels als gevolg van strakkere kredietvoorwaarden, maar mogelijk ook als gevolg van beleidsondersteuning door de overheid, waaronder belastingverlichting, leninggaranties en kwijtschelding van rente op leningen. Ondanks de moeilijke context meldden bedrijven in 11 van de 13 sectoren een daling van de betalingsachterstanden. In de detailhandel was er geen verandering, terwijl in de bouwsector het aantal achterstallige betalingen toenam. Wat de gemiddelde betalingsachterstand (in dagen) betreft, zaten de bouw en de energiesector ruim boven het gemiddelde in 2020. Verontrustender was echter de aanzienlijke toename van het aantal bedrijven in deze twee sectoren dat melding maakte van extreem lange betalingsachterstanden (meer dan 180 dagen) van meer dan 10% van hun jaaromzet, wat duidt op ernstige cashflowrisico's en overeenkomt met recente gegevens over wanbetalingen van Chinese obligaties.

Nu het economisch herstel tot begin 2021 doorzet, zijn bedrijven optimistischer over de vooruitzichten voor de omzet en de cashflow voor het komende jaar. Het herstel heeft echter geen voldoende brede basis en blijft ongelijk verdeeld over de sectoren. Bedrijven hebben vorig jaar ook geprofiteerd van meer fiscale en monetaire steunmaatregelen, die dit jaar naar verwachting verder zullen worden afgebouwd. Coface verwacht dat het aantal wanbetalingen en insolventies op obligatieleningen in 2021 zal toenemen, vooral in sectoren die in 2020 hogere cashflowrisico's liepen tegen de achtergrond van een vertraging van de kredietgroei. Het Betalingsonderzoek China 2021 werd uitgevoerd tussen februari en april van dit jaar en omvatte een enquête bij meer dan 600 bedrijven in 13 grote sectoren op het Chinese vasteland.

 

 

Download our full publication

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Betalingsonderzoek China 2021: Kortere krediettermijnen voor de meeste... (888,88 kB)
Naar boven