kredietverzekering nieuws publicaties
06/07/2023
Economisch nieuws

Transportsector: Herstel zet in voor luchtvervoer

Transportsector: Herstel zet in voor luchtvervoer

Hoewel de wereldwijde macro-economische vooruitzichten onzeker blijven, heeft de transportsector in de meest recente Coface Barometer het grootste aantal risicobeoordelingen opgewaardeerd.

Deze herclassificaties vonden met name plaats in West-Europa, het Midden-Oosten en Japan. Ze houden voornamelijk verband met de gevolgen van de heropening van China, het herstel van het toerisme en de impact van bepaald overheidsbeleid (bv. treinverkeer in Duitsland). De algemene risico's blijven echter hoog door de hoge energiekosten en de trage wereldwijde vraag.

 

Binnen de transportsector heeft de luchtvaart het meest te lijden gehad onder de pandemiecrisis en herstelt zich dus het meest dynamisch.

De geleidelijke heropening van de economieën sinds H2 2021 heeft het landschap inderdaad veranderd. De heropening van de grenzen van China (begin 2023) en Japan (eind 2022), samen met de versoepeling van de reisvoorwaarden voor internationale toeristen (voorjaar 2023), zijn twee sterke steunpilaren.

Het aantal commerciële vluchten is ook toegenomen en ligt nu boven het niveau van voor de crisis, ook al blijft de bezettingsgraad van de stoelen lager. In de regio Azië-Pacific is het totale passagiersverkeer in april 2023 bijvoorbeeld met 171% j-o-j gestegen, vooral dankzij China. Ondanks deze sterke stijging blijft de vraag in de regio echter lager dan in 2019 (-18% in april 2023 vs. april 2019).

In West-Europa en de Verenigde Staten zagen Airbus en Boeing ook een opleving van het aantal netto vliegtuigorders. Voor 2022 bedroegen ze 774 voor Boeing en 820 voor Airbus, en op het luchtvaartsalon van Parijs werden belangrijke nieuwe aankondigingen gedaan: Air IndiGo bestelde 500 A320's en Air India 250 Airbus- en 220 Boeing-vliegtuigen. Dit momentum in de luchtvaartindustrie heeft ons duidelijk gemotiveerd om onze risicobeoordeling van de sector in sommige landen, zoals Frankrijk, te verhogen.

Er moet ook worden opgemerkt dat de belangrijkste spelers in deze industrie nu een strategie hebben die rekening houdt met de bezorgdheid over het milieu. Aan de ene kant motiveert het fabrikanten om te innoveren om 'schonere' vliegtuigen te bouwen en aan de andere kant moedigt het luchtvaartmaatschappijen aan om hun vloot te vernieuwen zodat deze minder energie verbruikt.

 

De situatie is anders voor het zeevervoer, waar de activiteit licht afneemt na twee uitzonderlijke jaren.

Dalende zeevrachttarieven, hoge energiekosten en stagflatie wegen op de financiële resultaten van zeevervoerders. De inkomsten van Maersk en CMA CGM daalden in het eerste kwartaal van 2023 met respectievelijk 26% en 30% j-o-j (hoewel ze ruim boven het niveau van het eerste kwartaal van 2019 blijven).

Deze inkomstendalingen houden voornamelijk verband met een prijseffect (de daling van de vrachttarieven), terwijl de volumes veel minder dalen. De containeroverslagindex daalde dus slechts met 3% j-o-j in de periode januari-april 2023. Deze daling van de volumes wordt gedeeltelijk doorgerekend in het spoor- en wegvervoer, die vooral worden gebruikt om goederen vanuit havens te vervoeren.

 

Tot slot profiteert het goederenvervoer momenteel van energie- en brandstofkosten die lager zijn dan in 2022, waardoor het zee-, spoor- en wegvervoer de lagere vrachtvolumes gedeeltelijk kunnen compenseren.

Naar boven