kredietverzekering nieuws publicaties
15/03/2019
Economisch nieuws

Onderzoek betalingen China 2019: groei hapert, betalingsachterstanden langer

China Payment Survey 2019: Longer delays as growth falters

De Chinese economie had in 2018 met een aantal problemen te kampen. De wanbetaling op bedrijfsobligaties, uitgedrukt in Amerikaanse dollars, verviervoudigde en bereikte een bedrag van $16 mrd, terwijl het aantal faillissementszaken dat in het Hooggerechtshof van de Chinese Volksrepubliek werd afgehandeld opliep tot 6.646. Pogingen om het gebruik van vreemd vermogen terug te dringen leidden in de eerste helft van 2018 tot verkrapping van de liquiditeit. Dit viel samen met een escalatie van spanningen in de handel tussen de VS en China. Dat verzwakte het consumentenvertrouwen, hetgeen een lagere binnenlandse consumptie tot gevolg had. Deze ongunstige omstandigheden worden weerspiegeld door de opvatting van de meerderheid van de respondenten dat het onwaarschijnlijk is dat de groei in 2019 toeneemt (59% tegen 33% vorig jaar). Het is de eerste keer sinds Coface in 2003 het onderzoek naar betalingen in China begon dat dit percentage zo hoog is.
Onder deze omstandigheden zijn Chinese bedrijven onder druk komen te staan en hebben zij hun toevlucht genomen tot langere betalingstermijnen om hun bedrijf draaiende te houden. Uit ons onderzoek onder 1500 Chinese bedrijven bleek dat de gemiddelde betalingstermijn van 76 dagen in 2017 steeg tot 86 dagen in 2018, waarmee een trend die in 2015 begon wordt doorgezet. De termijnen zijn het langste in de automotive en transportsector, gevolgd door de bouw en energie.
Ook de situatie met betrekking tot betalingsachterstanden verslechterde in 2018: 62% van de bedrijven werd in 2018 geconfronteerd met betalingsachterstanden, waarbij 40% aangaf dat de achterstanden in 2018 waren toegenomen, een veel hoger percentage dan de 29% in 2017. Nog zorgelijker was dat het deel van de respondenten dat geconfronteerd werd met betalingsachterstanden die extreem lang waren (meer dan 180 dagen) en meer dan 2% van hun jaaromzet bedroegen van 47% in 2017 toenam tot 55% in 2018. Het is de ervaring van Coface dat bij 80% van de extreem lange achterstanden uiteindelijk niet wordt betaald. Als deze meer dan 2% van de jaaromzet bedragen, kan dit de cashflow van het bedrijf in gevaar brengen.
Voorts was wat betreft dit gevaar het deel van de respondenten die geconfronteerd werden met extreem lange betalingsachterstanden van meer dan 10% van hun jaaromzet het grootste in de bouwsector (28%), met op de tweede en derde plaats automotive (27%) en ICT (25%). In de farmaceutische sector was dit aandeel het laagst (7%), gevolgd door de landbouw‑ en levensmiddelensector (12%). Hoe ernstig de situatie is blijkt uit het gegeven dat bijna 60% van de respondenten toegaf dat zij in plaats van contante betalingen van bank‑ en/of handelsaccepten gebruik maken. Dit zijn verborgen risico’s voor de cashflow, die bij de voortgaande vertraging van de groei in 2019 problematisch kunnen blijken te zijn.
 

 

Download de Engelstalige publicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Chinese economie had in 2018 met een aantal problemen te kampen. De wanbetaling op bedrijfsobligaties, uitgedrukt in Amerikaanse dollars, verviervoudigde en bereikte een bedrag van $16 mrd, terwijl het aantal faillissementszaken dat in het Hooggerechtshof van de Chinese Volksrepubliek werd afgehandeld opliep tot 6.646. Pogingen om het gebruik van vreemd vermogen terug te dringen leidden in de eerste helft van 2018 tot verkrapping van de liquiditeit. Dit viel samen met een escalatie van spanningen in de handel tussen de VS en China. Dat verzwakte het consumentenvertrouwen, hetgeen een lagere binnenlandse consumptie tot gevolg had. Deze ongunstige omstandigheden worden weerspiegeld door de opvatting van de meerderheid van de respondenten dat het onwaarschijnlijk is dat de groei in 2019 toeneemt (59% tegen 33% vorig jaar). Het is de eerste keer sinds Coface in 2003 het onderzoek naar betalingen in China begon dat dit percentage zo hoog is.

Onder deze omstandigheden zijn Chinese bedrijven onder druk komen te staan en hebben zij hun toevlucht genomen tot langere betalingstermijnen om hun bedrijf draaiende te houden. Uit ons onderzoek onder 1500 Chinese bedrijven bleek dat de gemiddelde betalingstermijn van 76 dagen in 2017 steeg tot 86 dagen in 2018, waarmee een trend die in 2015 begon wordt doorgezet. De termijnen zijn het langste in de automotive en transportsector, gevolgd door de bouw en energie.

Dit persbericht downloaden : Onderzoek betalingen China 2019: groei hapert, betalingsachterstanden ... (400,18 kB)
Naar boven