kredietverzekering nieuws publicaties
07/10/2020
Economisch nieuws

Ondanks overheidssteun 30% meer faillissementen

Ondanks overheidssteun 30% meer faillissementen
Ruim achtduizend Nederlandse bedrijven zullen de coronacrisis niet overleven. Het aantal faillissementen zal dit en komend jaar 30% hoger liggen dan in 2019, per jaar zullen ongeveer 4250 bedrijven bankroet gaan.'Overheidsingrijpen heeft ertoe geleid dat de crisis pas later zichtbaar wordt', zegt ceo Edwin Busio in een toelichting op het dinsdag gepresenteerde onderzoek. De kredietverzekeraar zag de afgelopen maanden een naar verhouding laag aantal faillissementen. 'De pijn zit nog altijd in de markt.'

 

Minder bedrijven onderuit dan na 2008

Hoewel 30% meer faillissementen fors is, valt de stijging in het niet bij de periode na de kredietcrisis in 2008. Toen lag het aantal faillissementen bijna dubbel zo hoog, vertelt Busio. Dat Nederland sterker uit de recente crisis lijkt te komen heeft niet alleen te maken met daadkrachtiger optreden van de overheid, maar ook met meer solidariteit tussen ondernemers. 'Er is een gezamenlijke vijand, dat zorgt voor meer onderling begrip.'

Nederlandse ondernemers doen het wel iets slechter ten opzichte van hun collega's in de omringende landen. Busio: 'Het aantal faillissementen in Nederland was in 2018 en 2019 extreem laag, dit is een natuurlijke correctie.' In Nederland waren er in die jaren geen grote ingrepen in de faillissementswetgeving, zoals dat bijvoorbeeld in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wel het geval was. Een vernieuwde faillissementswet is dinsdag door de Eerste Kamer aangenomen.

In de Coface-cijfers zitten veel bedrijven die voor de coronacrisis al niet gezond waren en met overheidssteun op de been bleven. Versnelde digitalisering van bedrijven dempt ook het effect van de crisis, aldus de kredietverzekeraar. Maar inmiddels is er volgens Coface overcapaciteit ontstaan binnen de e-commerce. Maar er zullen ook meer ondernemers besluiten hun bedrijf op te doeken, verwacht de kredietverzekeraar, en die gevallen zijn niet terug te zien in het onderzoek.
Slachtoffers
De slachtoffers van de coronacrisis zijn, zoals bekend, de sectoren horeca, vakantie en entertainment. Daarnaast ziet Coface het effect van de crisis in de retail, de autohandel, bij transportbedrijven en in de metaalindustrie.
Volgens Busio zijn de vooruitzichten voor het komend jaar niet goed. De door Coface verwachte daling van het bbp van mondiaal 4,8% zal voor toenemende onzekerheid zorgen. 'Gevolgd door sociaal politieke onrust.' Busio geeft het voorbeeld van Zuid-Afrika waar in het tweede kwartaal van dit jaar de economie halveerde. 'Maar ik maak me ook zorgen over landen als Turkije, Brazilië, Mexico en de Verenigde Staten en dichter bij huis in het Verenigd Koninkrijk.'

Naar boven