kredietverzekering nieuws publicaties
01/06/2018
Economisch nieuws

Internationale metaalsector: trends en vooruitzichten

Coface focus

De basis- en ferrometalen met de grootste handelsvolumes profiteren sinds midden 2016 van een bull market. De robuuste internationale economische groei en technologische veranderingen, waardoor het gebruik van metaal plotseling is toegenomen, hebben een stijging van de prijzen met zich meegebracht. Zo’n opleving van de vraag is na de economische en financiële crisis van 2008-2010 niet eerder waargenomen. Het gebruik van deze metalen wordt gevoed door het zeer synchroon verlopend herstel van de groei van de grote economieën. Dat heeft de mijnbouw en smelterijen geholpen bij het herstel na de supergrondstoffencyclus in de laatste jaren voor 2010. Deze toestand van stijgende prijzen en snel oplopende vraag heeft geleid tot de heropening van bepaalde mijnen en dit kan een vermindering van de internationale aanbodtekorten van aluminium, koper en zink tot effect hebben.

 

We verwachten echter dat de tendensen in de sector de komende tijd wisselend zullen zijn. Rekening houdend met de toename van de vraag naar metaal bij nog steeds gunstige internationale economische vooruitzichten, heeft het er alle schijn van dat wij de piek in de wereldwijde groei al voorbij zijn. Dat zou theoretisch gesproken tot een neerwaartse druk op de prijzen op middellange tot lange termijn moeten leiden.

 

Andere factoren die de metaalsector waarschijnlijk zullen raken zijn de grote geopolitieke spanning en het toenemende protectionisme. Metalen zijn als belangrijke component in de industrie vaak het doel van protectionistische maatregelen. Een voorbeeld daarvan is de beslissing van de Verenigde Staten van maart 2018 om heffingen in te voeren op alle invoer van staal- en aluminiumproducten (respectievelijk 25% en 10%), waarmee volgens de verkiezingsbeloften van president Donald Trump de werkgelegenheid in Amerika wordt beschermd.

 

Het momentum zou ook kunnen worden aangetast als op markten van wereldwijd belang, zoals China en de eurozone, de prioriteiten worden verlegd. Door speculatieve krachten is de volatiliteit groter geworden, in het bijzonder op de markt voor zink. Deze factoren spelen allemaal een rol, maar er zijn enkele opmerkelijke belangrijke verschillen en de vooruitzichten zijn niet voor alle metalen exact gelijk. Het statistische prijsmodel van Coface komt tot de voorspelling dat de prijs van de basismetalen de komende twee jaar blijft stijgen, terwijl de prijs voor staal in 2018 eerst nog stijgt voordat halverwege 2018 een daling inzet. Op basis van de uitkomsten van ons statistisch model verwachten we voor eind 2019 een prijsstijging van 2% voor aluminium, 2,4% voor koper, 18% voor nikkel en 14% voor zink. Staal is het enige metaal dat een daling noteert (-19%).

 

 

Download de publicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Internationale metaalsector: trends en vooruitzichten (114,60 kB)

Contact


Heeft u vragen?

Neem dan contact op met
Marketing & Communicatie Coface NL via:
marketing-netherlands@coface.com

Naar boven