kredietverzekering nieuws publicaties
23/04/2020
Corporate Nieuws

Het eerste kwartaal laat solide operationele resultaten zien, maar wordt beïnvloed door de eerste effecten van de COVID-19-crisis

First quarter shows solid operational performance but is impacted by the initial effects of the COVID-19 crisis
 • Omzet: €370 miljoen, een stijging van 0,9% bij constante perimeter en wisselkoersen 
  • Record behoud van klanten en sterke nieuwe zakelijke kansen voorafgaand aan de lockdown. 
  • Verdere vertraging van de klantenactiviteiten - een trend die de komende kwartalen naar verwachting zal aantrekken. 
  • Handelskredietverzekering groeit met 0,2% bij constante wisselkoers en perimeters.
  • Snelle groei van de diensten, een stijging van 12%.

 

 • Net loss ratio van 57.1%, een stijging met 14.5 ppts.; net combined ratio op 86.8% 
  • De bruto schadequote (55,2%) wordt voor 9 punten gekenmerkt door het effect van grote schadegevallen die geen verband houden met de huidige crisis en door een stijging van de verwachte verliesratio voor 2020.  
  • Nettokostenratio verbeterd met 2,2 ppt tot 29,7% vs. 31,9% in Q1-2019, als gevolg van strikte kostenbeheersing.
  • Gecombineerde ratio op 86,8% in Q1-2020, een stijging van 12,3 ppt op jaarbasis.
 • Nettoresultaat (aandeel van de groep) van €12,7m en op jaarbasis RoATE* van 3,0% 
 • Coface heeft haar activiteiten snel en proactief aangepast aan de coronaviruscrisis door:
  • Zich aan te passen aan de nieuwe omgeving, met meer dan 95% van de werknemers die thuis werken sinds midden maart.
  • Verdubbeling van het aantal preventieve maatregelen sinds het begin van het jaar.
  • Wijziging van de prioriteiten van projecten en investeringen om zich aan te passen aan de crisissituatie.
 • Coface gaat de crisis in met een sterkere financiële positie: 
  • Een liquiditeitsniveau dat bijna verdrievoudigd is ten opzichte van de situatie van voor de crisis en dat 21% van de beleggingsportefeuille omvat, dankzij de vroegtijdige maatregelen die zijn genomen om de blootstelling aan bepaalde risicovolle beleggingscategorieën te verminderen.  
  • Een hoog niveau van solvabiliteit. De solvabiliteitsratio werd geschat op 190% per 31 december 2019. Na de beslissing om geen dividend uit te keren, en rekening houdend met de sterke daling van de waardering van de financiële activa per 31 maart 2020, wordt deze ratio geschat op 195%**, boven de comfort bandbreedte (tussen 155% en 175%). 
  • Actieve deelname aan de ondersteuning van de economie samen met de regeringen van de lidstaten, met name in Frankrijk en Duitsland.

Tenzij anders aangegeven, worden de wijzigingen uitgedrukt in vergelijking met de resultaten per 31 maart 2019.

 

 

Xavier Durand, Coface CEO, gaf commentaar:

"De coronaviruscrisis is een ongekende schok voor onze economieën en voor de kredietverzekeringsbranche. Ik ben in de eerste plaats erg trots op de succesvolle inspanningen van onze teams om onze klanten ondanks de inperkingsmaatregelen te blijven ondersteunen. Meer dan 4.000 van onze medewerkers werken vanuit huis zonder dat er sprake is van een verminderde kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten. Dit heeft ons in staat gesteld om een constante dialoog met onze klanten te onderhouden in een tijd waarin de omgeving ons heeft gedwongen om het tempo van onze preventiemaatregelen op te voeren. De resultaten van het eerste kwartaal, die een positief nettoresultaat van 12,7 miljoen euro laten zien, weerspiegelen slechts de eerste effecten van de crisis, die onze inkomsten zullen beïnvloeden door de afnemende activiteiten van onze klanten en die de schadeclaims zullen doen toenemen. Onze beslissing om geen dividend voor te stellen voor 2019 en om onze liquiditeit - die nu 21% van onze beleggingen vertegenwoordigt - aanzienlijk te verhogen, versterkt ons vermogen om deze crisis te doorstaan. We werken ook samen met overheden om de kredietverzekering voor een zo groot mogelijk aantal bedrijven in stand te houden. Coface is er trots op dat het een overeenkomst heeft ondertekend met de Franse en Duitse regering en zet de besprekingen met andere regeringen voort."

 

 

 

 

 

 * Return on average tangible equity

** Only the change in asset value and the impact of the dividend were taken into account in this figure. The estimated solvency ratio is not audited

Dit persbericht downloaden : Het eerste kwartaal laat solide operationele resultaten zien, maar wor... (621,23 kB)
Naar boven