kredietverzekering nieuws publicaties
12/06/2014
Economisch nieuws

Het Verenigd Koninkrijk steeg naar A2 dankzij de kracht van zijn herstel

Het Verenigd Koninkrijk steeg naar A2 dankzij de kracht van zijn herstel
De Britse groei verraste door haar intensiteit en zette met voorrang in op investeringen

Deze opmerkelijke en vroege exit uit de crisis is het resultaat van maatregelen om weerstand te bieden tegen de sterk toenemende schulden, een daling van de export en een overontwikkelde financiële sector. Het ultra-expansionistische monetaire beleid dat het Europese Centrale Bank voerde sinds half 2012 en de injectie van £ 375 miljard door de Bank of England in de economie slaagden erin het vertrouwen van gezinnen en bedrijven te herstellen.

In 2013 werd de opleving van consumptie ondersteund door een daling van de werkloosheid, maatregelen om de bouwsector te stimuleren en een versoepeling van de kredietvoorwaarden, in het bijzonder voor het MKB. De goede prestaties zouden het pad moeten vrijmaken voor meer potentiële groei na een lichte remming die in 2015 verwacht wordt (schatting van de groei van 2,1%) na een waarschijnlijk strikter monetair beleid.

 

… maar er blijven nog steeds zwakke punten

Ondanks deze gunstige vooruitzichten zijn er toch nog steeds zwakke punten.

De belangrijkste kwetsbaarheid van de Britse economie is nog steeds de schuld van de gezinnen (129,9% van het beschikbare inkomen, het hoogste percentage in de G7, na dat van de Verenigde Staten).

Er is ook een relatief zwakke productiviteit: het Verenigd Koninkrijk heeft nog steeds de productie-output van voor de crisis niet ingelopen en volgens de ramingen van Coface zal het hier pas in het derde kwartaal van 2014 in slagen, d.i. 26 kwartalen na de start van de crisis. Italië is het enige land dat het nog slechter doet. Deze kwetsbaarheid is met name het gevolg van het chronische gebrek aan investeringen door Britse bedrijven.

In het huidige deficit op de rekeningen komt dit verstoorde evenwicht in het land ook tot uiting, o.a. onvoldoende investeringen. De export van goederen daalt al sinds 1990 wegens de zwakke oriëntatie van de Britse handel naar opkomende landen en de stijging van de arbeidskosten per eenheid. De export van financiële diensten compenseert nauwelijks de zwakte in de levering van goederen. Deze trend bevestigt het verlies van concurrentievermogen van de Britse landen, dat bijzonder hoog is in prijselastische sectoren, zoals elektronische goederen.

 

Een opleving van de industrie onder leiding van drie uitmuntende sectoren 

Ondanks onbetwistbare tekorten op het vlak van specialisatie belicht Coface gebieden van opmerkelijke industriële opleving in sectoren met hoge toegevoegde waarden, die hoog gehouden worden door dynamische innovatie en die staatssteun krijgen: de farmaceutische, ruimtevaart- en automobielsector.

 

  • De farmaceutische sector heeft een hoge productiviteit en produceert 15% van de meest gebruikte geneesmiddelen ter wereld. Ze investeert het meeste in R&D, 10% van de algemene uitgaven en is de belangrijkste bijdrager aan de buitenlandse handel, met een jaarlijks handelsoverschot van meer dan € 6 biljoen.
  • De sector van burgerlijke en militaire ruimtevaart is een van de beste ter wereld en is goed voor 1/5 van de wereldwijde export. Ze realiseert een handelsoverschot van bijna € 3 miljard. BAE Systems is de wereldwijd de derde grootste groep in de defensiesector, na de Amerikaanse Boeing en Lockheed Martin.
  • De automobielsector heeft een atypische mutatie met succes weten te bewerkstellingen: de Britse industrie heeft zich geheroriënteerd naar een hoogstaand aanbod dat op de export gericht is. Bijna 77% van de productie van voertuigen wordt geëxporteerd, terwijl 80% van de nieuwe voertuigen die op Brits grondgebied verkocht worden (voornamelijk dure modellen) worden geïmporteerd. De handelsbalans van deze sector is positief.
Dit persbericht downloaden : Het Verenigd Koninkrijk steeg naar A2 dankzij de kracht van zijn herst... (268,22 kB)
Naar boven