kredietverzekering nieuws publicaties
12/05/2022
Economisch nieuws

Effecten op middellange en lange termijn van de oorlog in Europa op trends in mondiale sectoren: zullen er veerkrachtige sectoren zijn?

Consequences on sectors

Hoewel we verschillen zien naargelang de positie van bedrijven in de toeleveringsketen of de geografische locatie, zullen alle 13 door Coface onderzochte sectoren op middellange tot lange termijn direct of indirect de gevolgen blijven ondervinden van de oorlog in Oekraïne. De meeste sectoren zullen naar verwachting worden getroffen door een context van hoge grondstoffenprijzen en bevoorradingsproblemen die door de oorlog worden verergerd. Dit geldt met name voor de hoge olieprijzen, die waarschijnlijk verder zullen worden opgedreven door het spillover-effect van het vorige week door de EU-commissie aangekondigde verbod op Russische olie, alsook voor granen (Oekraïne, Rusland en Belarus zijn grote graanproducenten). In een context van aanhoudende verstoringen in het aanbod van halfgeleiders en nog steeds het overloopeffect van de COVID-pandemie, zoals blijkt uit de sluiting van de haven van Shanghai, is het waarschijnlijker dat een vraagschok zich zal voordoen naarmate de oorlog langer duurt, waardoor het mondiale klimaat nog ongunstiger wordt.

Daarom zullen de meest getroffen sectoren naar verwachting de meest cyclische en energie-intensieve zijn, zoals de petrochemie, het vervoer, de automobielsector, de papierindustrie, de textiel- en kledingindustrie en de agrovoedingssector. Wat de toekomst betreft, verwachten wij dat de media (een ICT-segment), een segment van de gespecialiseerde chemie en de farmaceutische industrie de meest veerkrachtige zullen zijn.

 

DE INFLATOIRE SPANNINGEN EN DE ENERGIESCHOK ZULLEN VOORAL CYCLISCHE EN ENERGIE-INTENSIEVE SECTOREN TREFFEN, MET AANZIENLIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE REGIO'S

Alle industriële sectoren zijn betrokken, maar de meest cyclische en energie-intensieve, zoals petrochemie, vervoer, papier en textiel- en kledingindustrie, zullen het zwaarst worden getroffen. Het zijn typisch cyclische sectoren, die al verscheidene jaren te kampen hebben met technologische innovaties, ontwikkelingen in de milieuregelgeving en de evolutie van de voorkeur van de consument. Zo wordt de papiersector geconfronteerd met de uitdagingen van de voortschrijdende wereldwijde digitalisering van de economie en het maatschappelijk gebruik.

Sectoren die vóór de crisis in moeilijkheden verkeerden, zullen door deze nieuwe schok waarschijnlijk ook sterk worden getroffen. De textiel- en kledingsector en de automobielsector wereldwijd zijn hiervan een goede illustratie.
Op lange termijn valt nog af te wachten in welke mate de detailhandel zal worden getroffen. Deze nieuwe oorlogscontext voedt de onzekerheden die het vertrouwen van de consument waarschijnlijk zullen blijven schaden. 

Hoewel de vervoersector in het algemeen energie-intensief is en waarschijnlijk door de hoge olieprijzen zal worden getroffen, verwachten wij dat de schok tussen de verschillende subsectoren verschillend zal uitpakken, aangezien zij deze nieuwe schok met een verschillende financiële situatie tegemoet treden. In het eerste kwartaal van 2022 bedroeg de winst van het zeevrachtvervoer bijvoorbeeld 28% van zijn omzet, terwijl het luchtvervoer een verlies van 11% van zijn omzet registreerde.

Voorts voorzien wij voor een meerderheid van de sectoren grote verschillen in impact en een opsplitsing van de positie van industrieën/bedrijven in de toeleveringsketen, afhankelijk van de vraag of zij zich stroomopwaarts of stroomafwaarts bevinden. Ook de geografische, samengestelde en operationele dynamiek binnen dezelfde sector speelt een rol wanneer we kijken naar de impact van de oorlog.

 

DE MONDIALE AGRI-FOOD SECTOR ZAL WAARSCHIJNLIJK OOK EEN VAN DE MEEST GETROFFEN SECTOREN BLIJVEN, MET RISICO'S OP SOCIAAL-POLITIEKE KWESTIES

Gezien de vitale betekenis van de agrovoedingssector zijn de gevolgen van de uitdagingen waarmee deze sector als gevolg van de hoge voedsel- en inputprijzen (met name meststoffen) wordt geconfronteerd, van cruciaal belang, aangezien zij de mondiale voedselveiligheid kunnen bedreigen en politieke instabiliteit kunnen veroorzaken. Hoge energieprijzen doen de inputkosten voor landbouwgewassen stijgen, waardoor de opbrengst voor landbouwers daalt, terwijl de agrovoedingssector reeds kwetsbaar is voor verscheidene structurele factoren, zoals biologische risico's en de ontwikkeling van de klimaatomstandigheden, die bijvoorbeeld tot uiting komen in sterke hitte-episodes sinds het begin van het jaar in verschillende delen van de wereld, die droogte veroorzaken (Hoorn van Afrika, India enz.) en grootschalige branden (zoals in New Mexico in de VS).

 

BELANGRIJKE SECTORALE TRANSFORMATIES EN EEN EVOLUTIE VAN DE CONSUMENTENGEWOONTEN worden VERWACHT

Op lange termijn verwachten wij een geleidelijke aanpassing van de gewoonten van zowel consumenten als bedrijven (energiebesparing, overschakeling van tarwemeel op alternatief meel), alsook een verschuiving in de organisatie van de toeleveringsketen. Dit laatste zal zeker gevolgen hebben voor de wereldwijde bevoorradingsketens. Zo ontwikkelen zich nu via de middencorridor cruciale goederenroutes per spoor tussen Europa en China buiten Rusland. Net als het effect van de COVID-crisis op de mondiale sectortrends, zal deze nieuwe schok waarschijnlijk als katalysator werken voor belangrijke veranderingen in zowel de organisatie van de toeleveringsketen als de gewoonten van de consument.

 

SOMMIGE SECTOREN ZULLEN WAARSCHIJNLIJK VEERKRACHTIG BLIJVEN

De anticyclische, zeer innovatieve sectoren die veel onderzoek en ontwikkeling vergen, zullen opnieuw het meest bestand zijn tegen de schok.

Hoewel de gezondheidscrisis in verband met Covid in vele delen van de wereld enigszins is afgenomen, is zij zeker nog niet voorbij. Daarom zou de farmaceutische sector gezonde dynamische financiële prestaties moeten blijven leveren.
Van de verschillende ICT-segmenten verwacht Coface dat de mediasector het meest veerkrachtig zal blijven, omdat de investeringen en apparatuur die nodig zijn om deze diensten te gebruiken, dateren van vóór de crisis, zodat de gebruikers niet worden getroffen door verstoringen in de toeleveringsketen. Bovendien blijven deze diensten noodzakelijk en kunnen ze op afstand worden gebruikt. Zij worden dus niet beperkt door fysieke en geografische barrières, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het vrachtvervoer.

 

Het subsegment speciale chemicaliën, met name bedrijven die zich ontwikkelen op de markten voor schoonheid, geur of smaak, zal naar verwachting veerkrachtig zijn in vergelijking met andere industrieën in de sector, zoals die welke verband houden met verven en kleurstoffen, die cliënten zijn van de zeer cyclische automobielsector en de weinig rooskleurige vooruitzichten daarvan.

Deze drie industrieën (media, chemische specialiteiten en farmaceutische producten) hebben een combinatie van verschillende factoren gemeen, waaronder het feit dat het anticyclische sectoren zijn, waarvan de producten en dominante marktposities in specifieke delen van de wereld zijn geconcentreerd. Bovendien gaat het om hoogtechnologische en innovatieve industriële activiteiten, met sterke toetredingsdrempels voor nieuwe actoren.

 

Download onze volledige studie voor meer informatie over sectorale effecten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Coface sector risk assessment methodology includes 13 sectors: Agri-food, Automotive, Chemical, Construction, Energy, Information and Communication Technology, Metals, Paper, Pharmaceuticals, Retail, Textile- Clothing, Transport, Wood.
2 As part of a new round of sanctions against Russia. This ban is planned to be gradually implemented toward the end of the year.
3 In Coface’s sector risk assessment methodology, the chemicals sector comprises 3 sub-segments: petrochemicals, specialty chemicals and fertilizers.
4 Coface’s sector risk assessment methodology for the Information and Communication Technologies (ICT) sector incorporates several segments: telecommunications, electronics, media segment & a final one composed by computers, software and IT equipment.
most vulnerable populations or energy price subsidies in Europe, the impact on the retail segment might be relatively subdued.

Dit persbericht downloaden : Effecten op middellange en lange termijn van de oorlog in Europa op tr... (420,76 kB)

Contact


Heeft u vragen?

Neem dan contact op met
Marketing & Communicatie Coface NL via:
marketing-netherlands@coface.com

Naar boven