kredietverzekering nieuws publicaties
26/03/2019
Corporate Nieuws

Coface biedt kredietverzekering nu ook in Griekenland aan

Coface Logo

In het kader van de strategie van Coface om groei na te streven op veelbelovende nieuwe markten, introduceert Coface nu ook in Griekenland kredietverzekering. Coface is nu in staat om Griekse bedrijven beter te ondersteunen doordat zij gebruik kunnen maken van de algemeen erkende deskundige wijze waarop het de kredietwaardigheid van miljoenen bedrijven wereldwijd volgt, en door de bescherming van hun handelstransacties. 

Griekenland heeft hervormingen doorgevoerd en er ligt nu een veelbelovende kredietverzekeringsmarkt open. Door de sanering van de overheidsfinanciën en de versterkte geloofwaardigheid van de begroting heeft het land naar de internationale markten terug kunnen keren en de kapitaalcontrole gedeeltelijk kunnen opheffen. De Griekse bedrijven zijn concurrerender geworden, hebben hun schuldpositie afgebouwd en zijn nu meer op export georiënteerd. Hierdoor zijn nieuwe sectoren tot ontwikkeling gekomen en is de productiestructuur geëvolueerd. 

 

Xavier Durand, de CEO van Coface, zegt naar aanleiding van deze nieuwe stap: “Dankzij deze Griekse vergunning is een uitbreiding mogelijk van de historisch sterke aanwezigheid van Coface in het Middellandse Zeegebied en de Afrikaanse regio, waar in 2018 27% van de omzet van de groep vandaan kwam. Griekenland is een veelbelovende markt voor Coface. Het ondernemersvertrouwen neemt toe en voor 2019 worden zeer gunstige groeicijfers verwacht. Met ons directe aanbod van kredietverzekering in Griekenland versterken we de steun van Coface aan lokale bedrijven, die tot nu toe via ons internationale netwerk werden bediend.”

Dit persbericht downloaden : Coface biedt kredietverzekering nu ook in Griekenland aan (385,23 kB)
Naar boven