kredietverzekering nieuws publicaties
17/10/2019
Economische Publicaties

Vooruitzichten agri-food sector: hoe ziet de toekomst eruit in een door protectionistische spanningen gekenmerkte mondiale economie?

Vooruitzichten agri-food sector in een protectionistische economie

Vooruitzichten landbouw- en levensmiddelensector: hoe ziet de toekomst eruit in een door protectionistische spanningen gekenmerkte mondiale economie?

De landbouw- en levensmiddelensector staat centraal in de huidige handelsspanningen, met name die tussen de VS en China, en in de sector doet zich een domino-effect voor, met name door neerwaartse trends bij de prijzen van belangrijke landbouwproducten, zoals sojabonen. Coface heeft een diepgaande analyse gemaakt van de toekomstige trends op deze markt.

De bewegingen op de markt voor sojabonen zijn een perfectie illustratie van de situatie. Sojabonen zijn een grondstof voor zowel menselijke consumptie als veevoer (net als mais en tarwe) waarvan de prijs erg volatiel is en een neerwaartse trend laat zien.

Dankzij het statistische model van Coface waarmee bepaalde de prijs van bepaalde grondstoffen kan worden bepaald, verwacht Coface dat de prijs van sojabonen in 2019 vergeleken met vorig jaar met 9% zal dalen door de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten en een ernstige uitbraak van Afrikaanse varkenspest. Deze uitbraak heeft Chinese varkensproducenten genoopt om een groot deel van hun veestapel te slachten om zo verspreiding van de ziekte te voorkomen, en ze hoeven daarom minder sojabonen te kopen om hun vee te voederen. De situatie heeft daarnaast ook een rechtstreeks effect op de mondiale varkensproductie, waarvan de helft in China plaatsvindt. Chinese consumenten moeten daarom overstappen op andere dierlijke eiwitten, zoals gevogelte en rundvlees, wat tot een hogere vraag betekent voor grote mondiale exporteurs zoals Argentinië en Brazilië.

Een ander gevolg van de handelsspanningen tussen de VS en China voor de mondiale landbouw- en levensmiddelensector is de verandering van ‘exportroutes’ voor bepaalde grondstoffen, waaronder sojabonen en varkensvlees. Hoewel bepaalde van ‘s werelds grootste sojabonenproducenten en exporteurs, zoals Brazilië en Argentinië, op middellange termijn tot op zekere hoogte van de situatie zouden kunnen profiteren, blijft het risico voor de landbouw- en levensmiddelensector als geheel hoog.

Andere risico’s die op de vooruitzichten voor de mondiale landbouw- en levensmiddelensector drukken

Behalve de hiervoor genoemde mondiale protectionistische context zijn er andere potentiële risico's voor landbouw- en levensmiddelenbedrijven, zoals de Afrikaanse varkenspest of de legerrups, die de mondiale markt voor mais bedreigt. Wat de structurele risico's betreft is de sector kwetsbaar voor weersomstandigheden die de oogst kunnen treffen, zoals ernstige droogten of het El Niño-verschijnsel. 

Ten slotte is de landbouw- en levensmiddelensector echter, hoewel sterk beïnvloed door een door protectionistische spanningen gekenmerkte wereldwijd economisch klimaat, vaak ook een belangrijke sector in vrijhandelsovereenkomsten, zoals wel blijkt uit de recente overeenkomst tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen.

Overheden hebben bij de onderhandeling over deze overeenkomsten voor het bevorderen van de goederenhandel vaak met name oog voor voordelen voor hun binnenlandse landbouw- en levensmiddelensector. Plaatselijke boeren zijn echter niet altijd blij met deze overeenkomsten, en de akkoorden worden door een deel van de publieke opinie met groeiend wantrouwen ontvangen, hetgeen er soms toe leidt dat de ratificatie van deze vrijhandelsovereenkomsten door de overheden vertraging oploopt.

 

Download de volledige publicatie (Engels):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Vooruitzichten agri-food sector: hoe ziet de toekomst eruit in een doo... (1,25 MB)
Naar boven