kredietverzekering nieuws publicaties
07/02/2023
Economische Publicaties

Van excessief pessimisme naar excessief optimisme - Coface Barometer Q4 2022

Excessief pessimisme en optimisme in de Coface Q4 2023 Barometer

Het jaar 2023 begint met goed nieuws, althans op macro-economisch vlak. Dankzij een herfst en een vroege winter die vanuit klimatologisch oogpunt abnormaal waren - wat het minst goede nieuws is - heeft Europa een recessie vermeden die lang in het verschiet lag. Efficiëntiewinsten in alle sectoren en de vertraging van de bedrijvigheid deden de rest, waardoor de energieprijzen sterk konden dalen en de inflatie dus kon worden afgeremd. Ook het vooruitzicht van een sterke opleving in China in de tweede helft van het jaar, zij het zeer onzeker, wekt de hoop dat de wereldeconomie uit de huidige malaise zal geraken. Dit was genoeg voor de financiële markten om uit hun dak te gaan, vooral in Europa: aandelen, obligaties, krediet, enz. zijn nu allemaal in de ogen van de beleggers, die terecht gerustgesteld zijn door het feit dat het ergste scenario nu voorlopig op afstand is gezet.

 

Hoewel wij het daar fundamenteel mee eens zijn, moeten we oppassen dat we niet zelfgenoegzaam worden. De uitdagingen waarmee de wereldeconomie vorig jaar werd geconfronteerd, blijven relevant en de multidimensionale crisis die we doormaken, zal niet verdwijnen: geopolitieke fragmentatie, de energiecrisis, klimaatverandering, epidemische risico's, enz. De transformatie van de wereld gaat steeds sneller en brengt soms extreme risico's met zich mee die de best uitgewerkte scenario's en verhalen kunnen doen ontsporen.

 

Op korte termijn ligt het grootste risico in de continuïteit in de tijd van de twee belangrijkste factoren achter de huidige opleving van het optimisme. Gezien de invloed van China op de grondstoffenmarkten (olie en vloeibaar aardgas) lijkt de verzoening van de Chinese economische opleving met een gelijktijdige, wijdverspreide en nog steeds onberispelijke daling van de inflatie vrij denkbeeldig. Dit geldt des te meer daar de kerninflatie slechts licht vertraagt of in vele landen nog stijgt. De rond de zomer verwachte pauze in het door de belangrijkste centrale banken ingestelde monetaire verkrappingsproces kan dus slechts van voorbijgaande aard zijn, evenals het heersende gevoel van opluchting.

 

In deze context hebben wij weinig wijzigingen aangebracht in onze landen- (5 wijzigingen) en sectorale risicobeoordelingen (16 wijzigingen). Netto blijft de trend echter in de richting van verlagingen gaan.

Welke? Ontdek het door onze publicatie te downloaden.

Deze publicatie downloaden : Van excessief pessimisme naar excessief optimisme - Coface Barometer Q... (6,32 MB)
Naar boven