kredietverzekering nieuws publicaties
16/02/2021
Economische Publicaties

Poolse enquête over betalingen 2021: te midden van steunprogramma's zijn de betalingsachterstanden van bedrijven tijdens de pandemie korter geworden

Poland corporate payment survey 2021

De vijfde editie van het onderzoek van Coface naar de ervaring met bedrijfsbetalingen in Polen werd in november 2020 uitgevoerd; 330 bedrijven namen deel aan het onderzoek. Op dat moment werd Polen getroffen door een tweede golf van de COVID-19-pandemie, met een aanzienlijk hoger aantal besmettingen dan tijdens de eerste golf in het voorjaar. Niettemin waren de lockdownmaatregelen in het najaar van 2020 iets minder restrictief om de economische krimp te beperken. Volgens voorlopige gegevens is de bbp-groei in Polen met 2,8% gedaald en zou deze zich vervolgens in 2021 herstellen tot 4,0% volgens de prognose van Coface.

 

Ondanks de diepste recessie sinds de ineenstorting van het communisme werden de Poolse economie en het Poolse bedrijfsleven gesteund door diverse overheidsmaatregelen die de gevolgen van de pandemie voor de economische activiteit moesten verzachten. Deze maatregelen waren ook van invloed op de betalingsachterstanden, die vreemd genoeg afnamen
ondanks de aanzienlijke economische krimp als gevolg van de pandemie. Uit onze studie blijkt namelijk dat Poolse bedrijven in 2020 een gemiddelde betalingsachterstand van 48 dagen hadden, d.w.z. 9 dagen minder dan in ons vorige onderzoek van 2019. De agrofoodsector deed het het best, met een betalingsachterstand van "slechts" 33 dagen. Een andere tegenstrijdigheid is dat de grootste verbetering bij het verkorten van de betalingsachterstanden werd gemeld door de vervoersector (44 dagen korter dan een jaar eerder), terwijl dit de sector is die het zwaarst door de mobiliteitscrisis wordt getroffen, gevolgd door de bouwsector (25 dagen korter). Ondanks deze verbeteringen hadden de vervoer- en de bouwsector met respectievelijk bijna 78 en 79 dagen opnieuw een van de langste betalingsachterstanden. Dit keer is de energiesector degene met de langste betalingsachterstand, namelijk 80,5 dagen.

 

Ondanks verbeteringen in de betalingsliquiditeit verklaarde een groot deel van de bedrijven dat het effect van de pandemie op de Poolse economie voor hen een cruciaal obstakel vormt. De verwachting is dat ondersteunende overheidsmaatregelen zullen aflopen zodra de economie zich herstelt. De ondervraagde bedrijven verwachten dan ook dat dit de liquiditeit van het bedrijf zal beïnvloeden, vooral omdat de helft van hen gebruik heeft gemaakt van liquiditeitsmaatregelen zoals vrijstellingen en uitstel van betaling. Volgens onze enquête verwachten 7 van de
12 sectoren dat het bedrag van de uitstaande vorderingen in de komende maanden zal toenemen. Dit beïnvloedt ook de visie van bedrijven op hun bedrijfsactiviteit in 2021. Ondanks een verwacht economisch herstel zullen de uitdagingen de bedrijven waarschijnlijk schaden, aangezien bijna tweederde een verslechtering verwacht van de bedrijfsactiviteit.

Deze publicatie downloaden : Poolse enquête over betalingen 2021: te midden van steunprogramma's z... (745,25 kB)
Naar boven