kredietverzekering nieuws publicaties
29/04/2020
Economische Publicaties

Focus: COVID-19 zet schuld van de opkomende landen weer in de schijnwerpers

Focus: COVID-19 zet schuld van de opkomende landen weer in de schijnwerpers

Terwijl de aandacht tot nu toe vooral uitging naar China, Europa en de Verenigde Staten, zullen de gevolgen van de COVID-19-pandemie waarschijnlijk nog ernstiger zijn in de opkomende economieën. Hoewel hun mate van kwetsbaarheid voor deze crisis van vele factoren afhangt, is de uitgangssituatie van hun overheidsfinanciën een belangrijk punt, aangezien deze bepalend is voor hun reactievermogen op de talloze economische gevolgen van deze crisis. Hun overheidsschuld was echter al in 2019 op een historisch hoogtepunt. De massale kapitaaluitstroom als gevolg van deze gezondheidscrisis herinnert ons er ook aan dat veel opkomende economieën nog steeds lijden onder de "erfzonde", dat wil zeggen het onvermogen om obligaties in lokale valuta uit te geven.

Naast dit initiële risico voor de overheidsfinanciën en de depreciatie van de valuta's moet de blootstelling van de opkomende landen aan drie andere risico's in verband met de COVID-19-pandemie worden benadrukt: 1) de toepassing van strikte beheersingsmaatregelen, 2) de afhankelijkheid van inkomsten uit toerisme en 3) de afhankelijkheid van niet-agrarische grondstoffen. Negen landen worden getroffen door drie van deze vier bronnen van kwetsbaarheid, waarvan 31 door twee en 71 door een van de vier. De aanvullende financiering door internationale organisaties (met name het IMF) en de door de kredietverstrekkende landen aangekondigde schuldregelingen zullen veel lagelonenlanden helpen, maar zouden weinig nut moeten hebben voor de grotere opkomende economieën.

 

 

Download de Engelstalige publicatie door op de afbeelding te klikken:

Deze publicatie downloaden : Focus: COVID-19 zet schuld van de opkomende landen weer in de schijnwe... (744,65 kB)
Naar boven