kredietverzekering nieuws publicaties
08/09/2020
Economische Publicaties

Duurzame energiebronnen; de groei gaat door ondanks COVID-19

Duurzame energiebronnen; de groei gaat door ondanks COVID-19

Duurzame energiebronnen zijn de afgelopen 20 jaar gegroeid, met name in de sector van de elektriciteitsopwekking, waarbij ze marktaandeel hebben gewonnen van traditionele energiebronnen als kolen, olie en kernenergie. China is een belangrijke producent van duurzame energie en een wereldleider op het gebied van energietransitie. In deze context is de integratie van duurzame energie in het net niet langer facultatief voor regeringen in de hele wereld, zowel in geavanceerde als in opkomende economieën - ook al hebben ze in sommige regio's te maken met sterke tegenwind. Dit is met name het geval in Latijns-Amerika, waar waterkracht historisch gezien de belangrijkste hernieuwbare elektriciteitsbron was en waar de ontwikkeling van zonne- en windprojecten toeneemt dankzij hun kosteneffectiviteit.

De impact van de COVID-19-crisis op dit energiesegment is echter van het grootste belang. De pandemie heeft de toeleveringsketens en de beschikbaarheid van arbeidskrachten verstoord en tegelijkertijd de toegang tot financiering beperkt. Deze recente trends hebben zowel de reeds goedgekeurde als de toekomstige projecten geschaad. Aangezien lockdowns over de hele wereld de elektriciteitsprijzen in een negatief daglicht hebben gesteld, veroorzaakt door een beperkte vraag en overaanbod, zullen nutsbedrijven die voornamelijk gebruik maken van traditionele energiebronnen een "nieuwe realiteit" moeten gaan beheren, waarbij innovaties zoals de integratie van accu's in hernieuwbare energieprojecten en gedecentraliseerde energieopwekking een bedreiging kunnen vormen voor hun voortbestaan.

De negatieve overloopeffecten van de gezondheidscrisis hebben een impact gehad op de wereldwijde ontwikkeling van duurzame energie op de korte termijn en de uitdagingen zullen op de middellange tot lange termijn blijven bestaan. Tegelijkertijd wordt verwacht dat sommige sectoren meer duurzame energie zullen blijven gebruiken, vooral die sectoren die door de aard van hun activiteiten intrinsiek meer vervuilen en aan strengere regels moeten voldoen, zoals de chemische industrie en de metaalindustrie. Deze sectoren moeten zich ook aanpassen aan de bereidheid van de klanten en de publieke opinie, en aan het feit dat ze gevoeliger zijn voor milieukwesties, waardoor de juridische stappen die tegen hen worden ondernomen op dit gebied worden verergerd.

 

Download de Engelstalige publicatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Duurzame energiebronnen; de groei gaat door ondanks COVID-19 (1,50 MB)
Naar boven