kredietverzekering nieuws publicaties
14/09/2021
Economische Publicaties

Duitsland Corporate Betalingsonderzoek 2021

Duitsland Corporate Betalingsonderzoek 2021: Leren leven met de pandemie.

De vijfde editie van het onderzoek van Coface naar de betalingservaringen van ondernemingen in Duitsland werd in juli en augustus 20211 uitgevoerd; 819 ondernemingen namen eraan deel. Dit is tevens de tweede enquête bij Duitse bedrijven - over het betalingsgedrag van hun klanten - in de context van de COVID-19-pandemie. Een van de belangrijkste conclusies van de 2021-editie is dat de Duitse bedrijven zich aan de omstandigheden van de pandemie lijken te hebben aangepast. Met name bieden weer meer bedrijven betalingstermijnen aan (74%) dan vorig jaar, toen dit cijfer sterk was gedaald van meer dan 80% in de periode vóór COVID-19 tot 62% in 2020. Bedrijven blijven echter voorzichtig en willen nog steeds zo snel mogelijk cashen. De voorkeur voor korte krediettermijnen bleef dan ook onveranderd: de helft van de ondervraagde bedrijven vroeg om betalingen binnen 0 en 30 dagen, terwijl ultralange krediettermijnen (meer dan 120 dagen) uiterst zeldzaam werden.

Het verrassende resultaat van de enquête van vorig jaar werd dit jaar bevestigd: hoewel Duitsland een sterke recessie doormaakte, daalden zowel het aantal als de duur van de betalingsachterstanden. In 2021 is de betalingsdiscipline zelfs verbeterd ten opzichte van de reeds goede resultaten in 2020. Slechts 59% van de ondervraagde bedrijven meldde betalingsachterstanden, een daling ten opzichte van 68% vorig jaar2. Bovendien is de gemiddelde duur van de betalingsachterstanden met meer dan een week verkort, van 35,9 dagen in 2020 tot 27,7 dagen in 2021. Alle sectoren, met uitzondering van de twee opvallende sectoren machinebouw en detailhandel/groothandel, meldden een daling van de duur van betalingsachterstanden. In de farmaceutische en chemische industrie en de ICT3 is deze termijn zelfs met meer dan 3,5 week verkort. Met een gemiddelde van 17,5 dagen kenden bedrijven in de ICT-sector de kortste wachttijd, terwijl bedrijven in de machinebouwsector met een gemiddelde vertraging van 35,8 dagen het meeste geduld moesten opbrengen.

De zakelijke vooruitzichten van de ondervraagde bedrijven voor 2021 en 2022 zijn zeer positief. Dit oordeel moet echter worden gerelativeerd, aangezien het komt na een recessie in 2020. 41% van de deelnemers heeft positieve economische vooruitzichten voor 2021, terwijl 11% hun bedrijfssituatie ziet verslechteren ten opzichte van 2020. Hoewel het percentage respondenten met positieve vooruitzichten voor 2022 hoog blijft, daalt het tot 32%, wat wijst op minder zekerheid (11% blijft pessimistisch). Hoewel de gevolgen van COVID-19 voor de binnenlandse en de wereldmarkt een groot risico blijven, zien de bedrijven bovendien verstoringen van de wereldwijde productieketens als het grootste risico voor hun exportactiviteiten in 2021. Interessant is dat dit risico bedrijven er niet van weerhoudt om weer meer op internationale markten actief te worden, met name in de EU/het VK, China en de VS. Tot slot is onder de opmerkelijke bevindingen van onze enquête voor 2021 duidelijk dat staatssteun een belangrijk kenmerk blijft voor bedrijven die hebben gereageerd. 48% van de deelnemers bevestigde dat zij in de afgelopen 12 maanden gebruik hadden gemaakt van overheidssteun, zoals verlof, subsidies, leningen of garanties. Hoewel deze steunmaatregelen volgens de huidige wetgeving uiterlijk eind 2021 aflopen, zal het interessant zijn om te zien of het uiterst positieve betalingsgedrag in Duitsland het gevolg is van een sterk economisch herstel of van aanzienlijke financiële steun van de overheid en een hogere schuldenlast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 De enquete heeft plaatsgevonden tussen 28 juni en 15 augustus 2021.
2 Dit is een zeer positief resultaat, ook wanneer internationaal wordt vergeleken. In Polen bijvoorbeeld meldde 97% van de ondervraagde bedrijven betalingsachterstanden in 2020, zie "Coface Corporate Payment Survey Poland 2021: Te midden van steunprogramma's zijn de betalingsachterstanden bij bedrijven tijdens de pandemie korter geworden."
3 ICT: Informatie en Communicatie Technologie

Deze publicatie downloaden : Duitsland Corporate Betalingsonderzoek 2021 (913,55 kB)
Naar boven