kredietverzekering nieuws publicaties
18/04/2019
Economische Publicaties

De grote industriële rotatie zet zich voort - Barometer van de landen- en sectorrisico's

De grote industriële rotatie zet zich voort - Barometer van de landen- en sectorrisico's

De tekenen van de wereldwijde economische vertraging bleven zich begin 2019 opstapelen: bedrijven hebben veel minder vertrouwen dan een jaar geleden en de wereldhandel vertoont tekenen van vermoeidheid. Wij verwachten dat de wereldhandel dit jaar met 2,3% zal toenemen (tegenover 3,0% in 2018). Deze verandering in de internationale handelstrends gaat hand in hand met een verandering in de productie: Coface verwacht dat het mondiale BBP dit jaar met 2,9% zal stijgen, een daling van 0,3 procentpunt ten opzichte van 2018. Dit zou het laagste niveau zijn sinds 2016, het laatste jaar waarin de groei in de top drie van de wereldeconomieën (eurozone, Verenigde Staten en China) gezamenlijk is vertraagd. In deze context van tragere groei zijn de bedrijven verzwakt: het aantal bedrijfsfaillissementen zal naar verwachting toenemen in 26 van de 39 landen waarvoor dergelijke gegevens beschikbaar zijn, vergeleken met slechts 19 in 2018.

In deze context van bevestiging van de neerwaartse spiraal van de industriële cyclus zijn 14 sectorale beoordelingen naar beneden bijgesteld. Zes daarvan hebben betrekking op de chemische sector, waar bedrijven - met name in West-Europa en de Verenigde Staten - te lijden hebben onder de verminderde kansen in de automobiel- en bouwsector, de krimpende marges in de komende kwartalen als gevolg van de stijgende inputkosten (zoals olie) en de invoering van strengere regelgeving in sommige landen.

Positief is dat de vijf sectorevaluaties alle vijf de verbeteringen betrekking hebben op het Midden-Oosten. De stijging van de olieprijzen (+ 29% tussen eind maart 2019 en eind december 2018 in een context van grote volatiliteit) draagt bij tot de vermindering van het kredietrisico van de bedrijven in de regio, vooral omdat we verwachten dat de prijs van een vat Brent ruwe olie dit jaar voor de meeste producerende landen in de regio op een comfortabel niveau zal blijven (gemiddeld USD 65 dollar in 2019). De koerswijziging van de Amerikaanse Federal Reserve zou ook een positief effect moeten hebben op de voorwaarden voor bankkredieten voor bedrijven in de landen van de Samenwerkingsraad van de Golf waarvan de valuta's zijn afgestemd op de Amerikaanse dollar. Na de opwaardering van de Verenigde Arabische Emiraten in het laatste kwartaal van 2018 ziet deze barometer een opwaardering voor Saoedi-Arabië (van C naar B).

 

Download de Engelstalige Barometer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : De grote industriële rotatie zet zich voort - Barometer van de landen... (4,26 MB)
Naar boven