kredietverzekering nieuws publicaties
07/02/2019
Economische Publicaties

Wereldeconomie: de industrie hapert

Wereldeconomie: de industrie hapert

Ondanks de vele hobbels die de mondiale groei in 2018 moest overwinnen (politieke risico’s van velerlei aard, zeer volatiele grondstoffenprijzen, aanbodbeperkingen in geavanceerde economieën, om er maar een paar te noemen) kon deze het groeipercentage van 2017 (3,2%) vasthouden. Maar de toename van deze valkuilen begon tegen het eind van het jaar een vertragend effect te hebben op de groei, en leidde zelfs tot een wat somberder vooruitzicht voor het nieuwe jaar (verwachting Coface: 3,0%). Hoewel deze afname gering lijkt te zijn, is deze voldoende voor een toename van het kredietrisico voor bedrijven. Coface verwacht dat het aantal bedrijfsfaillissementen zal stijgen in 24 van de 39 landen waarvoor hierover gegevens beschikbaar zijn. Deze 39 landen vertegenwoordigen 65% van het mondiale bbp (grafiek 1). Vergeleken met 2018 en 2017 ligt het aantal landen met meer faillissementen respectievelijk vijf en negen landen hoger. De Verenigde Staten horen nog niet bij deze groep, ook al lijkt ook daar de sterkste groei achter ons te liggen.

 

Zoals gewoonlijk komt de impuls voor de economie bij de industrie vandaan, in het bijzonder de automotivesector. De waardering van Coface van het kredietrisico voor bedrijven in deze sector is dit kwartaal in acht landen verlaagd (waarvan zeven in Europa).  Dit heeft effect gehad op de groeivooruitzichten: in Duitsland en Frankrijk komt de groei in 2019 waarschijnlijk niet boven de 1,4% uit, in Spanje is dat 2,2% en in Italië 0,5%. In deze omstandigheden blijft de wereldhandel niet buiten schot. Coface verwacht dat de groei van de wereldhandel slechts 2,3% zal bedragen. Daarmee is de groei 1 respectievelijk 2 procentpunten lager dan in 2018 en 2017, maar nog steeds hoger dan het dieptepunt uit 2016.

 

De afnemende groei van geavanceerde economieën, vooral die van de Verenigde Staten, heeft op zijn minst één positief effect: doordat de verwachtingen afnemen dat de Amerikaanse Fed verdere belangrijke renteverhogingen doorvoert, is het risico op uitstroom van kapitaal uit opkomende markten beperkt..

 

Download de publicatie

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Wereldeconomie: de industrie hapert (3,87 MB)
Naar boven