kredietverzekering nieuws publicaties
29/06/2022
Economische Publicaties

Betalingsonderzoek Azië 2022

Coface Asia Payment Survey 2022. Panoramic view of Kuala Lumpur city waterfront skyline with reflections and beautiful morning sky, Titiwangsa Park, Malaysia.

Het jaar 2021 werd gekenmerkt door een stop-start economisch herstel te midden van nieuwe uitbraken van COVID-19-varianten, wat bedrijven in Azië-Pacific ertoe aanzette inschikkelijk te blijven bij het verstrekken van krediettermijnen. De gemiddelde betalingstermijnen stegen van 68 dagen in 2020 tot 71 in 2021, omdat meer bedrijven langere krediettermijnen boden, zo blijkt uit het 2022 Asia Corporate Payment Survey. Van de 13 sectoren meldden alleen de textiel- en energiesector een verkorting van de krediettermijnen als gevolg van de stijgende inkoopprijzen, met name voor energie en vezels, die een grotere kostendruk op deze twee sectoren uitoefenen.

De verbeterde economische omstandigheden in 2021 droegen bij tot een opmerkelijke daling van de duur van de betalingsachterstanden in heel Azië-Pacific, van gemiddeld 68 dagen in 2020 tot 54 dagen in 2021, het laagste niveau in 5 jaar. Het percentage respondenten met een betalingsachterstand bleef stabiel op 64%, tegenover 65% in het voorgaande jaar. Van de negen onderzochte economieën werden de betalingstermijnen het meest verkort in Maleisië en Singapore. China daarentegen was het enige land waar de betalingsachterstand toenam, en was ook het land met de langste gemiddelde betalingsachterstand.

De enquête bracht echter ook enkele punten van zorg aan het licht. Het percentage respondenten dat melding maakte van een toename van het bedrag aan achterstallige betalingen steeg in 2021 tot 35%, tegen 31% in het voorgaande jaar. Bovendien meldden meer bedrijven ultralange betalingsachterstanden (ULPD's) van meer dan 10% van de jaaromzet, waarbij deze stijging grotendeels werd aangedreven door China, waar het reeds hoge aandeel van 27% in 2020 toenam tot 40% in 2021. Het aandeel van de ULPD's is licht gestegen in Australië en India, terwijl het in de andere zes economieën is gestabiliseerd of gedaald, met een aanzienlijke daling in Hongkong. De grote meerderheid van de ULPD's wordt nooit betaald, en daarom nemen de kasstroomrisico's toe wanneer deze ULPD's meer dan 2% van de jaaromzet van een bedrijf uitmaken.

Hoewel de meerderheid van de respondenten optimistisch is over de economische vooruitzichten (71% verwacht dat de economische groei in 2022 zal verbeteren), zijn er steeds meer neerwaartse risico's voor de groei. Aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen, escalatie van geopolitieke spanningen, verhoogde grondstofprijzen en stijgende rentetarieven hebben de zakelijke verwachtingen van meer bedrijven getemperd, met minder respondenten die een verbeterde omzet en cashflow verwachten voor het komende jaar.

Het Coface 2022 Asia Corporate Payment Survey werd uitgevoerd tussen november 2021 en februari 2022. Het omvatte bijna 2.800 bedrijven uit negen markten en 13 sectoren in de regio Azië-Stille Oceaan.

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Betalingsonderzoek Azië 2022 (911,18 kB)
Naar boven