kredietverzekering nieuws publicaties
08/11/2023
Economische Publicaties

Betalingsenqête Frankrijk 2023: Langere en frequentere betalingsachterstanden, met kleine bedrijven in de vuurlinie

Langere betalingsachterstand in Frankrijk

De Coface Betalingsenquête die afgelopen juli werd gehouden onder 630 bedrijven, heeft aangetoond dat het aanbieden van betalingstermijnen aan klanten een gevestigde praktijk is onder bedrijven: 97% van hen gaf aan dit te doen, ongeacht de sector en de grootte van het bedrijf. Zeer kleine ondernemingen (KMO's) hanteren echter aanzienlijk kortere betalingstermijnen, waarschijnlijk vanwege een over het algemeen krappere cashflowpositie die hen niet zoveel flexibiliteit biedt. De gemiddelde betalingstermijn in Frankrijk (48 dagen) is langer dan in andere Europese landen waar we soortgelijke studies hebben uitgevoerd, met name Duitsland; hij is echter korter dan de termijnen die in Azië worden toegekend. 

Ondanks de relatief lange betalingstermijnen heeft ten minste 82% van de bedrijven de afgelopen 12 maanden betalingsachterstanden bij hun klanten geregistreerd. Bovendien verklaarde de meerderheid dat ze vaker en langer te laat betaalden dan vorig jaar. Een belangrijke factor die van invloed is op betalingsachterstanden is de grootte van het bedrijf: 70% van de kleine, middelgrote en zeer kleine ondernemingen (KMO's en MKB) meldden langere betalingstermijnen terwijl ze over het algemeen al te maken hebben met betalingstermijnen die langer zijn dan gemiddeld. De resultaten zijn des te zorgwekkender omdat de helft van de MKB-bedrijven verklaarde dat late betalingen een "zeer belangrijke" of "kritieke" impact hebben op hun cashflow. De verslechtering van de betalingsgewoonten van bedrijven wordt weerspiegeld in de insolventiecijfers, met een onbetwistbare stijging sinds het begin van het jaar die zelfs de niveaus van voor de crisis overtreft. Terwijl 50% van de bedrijven verwacht dat het aantal betalingsachterstanden de komende 12 maanden stabiel zal blijven, verwacht een derde van hen dat ze zelfs vaker zullen voorkomen. Ongeacht de grootte van het bedrijf verwachten maar heel weinig respondenten dat het aantal betalingsachterstanden zal afnemen.

Wat de huidige risico's betreft, verschillen de antwoorden sterk - afhankelijk van het feit of het bedrijf een exporteur is of uitsluitend actief is op de Franse markt. De antwoorden op de enquête met betrekking tot de Franse markt hadden meer betrekking op aanwervingsproblemen en financieringsvoorwaarden (kosten en toegang). Exporteurs zijn daarentegen vooral gevoelig voor risico's met betrekking tot de wereldwijde vraag, toeleveringsketens en grondstofprijzen. Sectoraal gezien noemden bedrijven in de dienstensector vooral aanwervingsproblemen, terwijl hun collega's in de industriële sector vaker melding maakten van problemen met grondstofkosten en risico's voor de toeleveringsketen. De belangrijkste risico's die bedrijven in de bouwsector noemden, waren de grondstofprijzen (uitgezonderd energie), aanwervingsproblemen en, uiteraard, de kosten van en toegang tot financiering. Te midden van een onzekere wereldwijde geopolitieke achtergrond die nearshoring en friendshoring in de hand werkt, meldde 12% van de ondervraagde bedrijven dat ze al minstens een deel van hun activiteiten hadden verplaatst. Het fenomeen is zeker niet onbelangrijk, want het percentage bedraagt meer dan 20% als we de bedrijven meetellen die overwegen te verhuizen.

Deze publicatie downloaden : Betalingsenqête Frankrijk 2023: Langere en frequentere betalingsachte... (1,36 MB)
Naar boven