kredietverzekering nieuws publicaties
06/11/2018
Economisch nieuws

Windenergiesector: productiekosten gaan omhoog door handelsoorlog en liquiditeitskrapte

Windenergiesector: productiekosten gaan omhoog door handelsoorlog en liquiditeitskrapte

De Europese producenten van windenergie kunnen hun leidende positie de komende tien jaar waarschijnlijk behouden

Net als andere hernieuwbare energie heeft windenergie sinds halverwege het vorig decennium in de hele wereld een sterke groei doorgemaakt. De groei wordt bevorderd door de sterke steun van overheden, een relatief goed kostenconcurrentievermogen (vergeleken met nucleaire installaties en kolenwinning) en minder schadelijke milieugevolgen. Anders dan met zonnecollectoren heeft China met windenergie niet beter kunnen presteren dan Europa. Dat komt doordat de Chinese turbineproducenten sterk van de lokale markt afhankelijk zijn en elke verandering in publieke steun direct voelen. De bekende kwaliteit van Europa is gebaseerd op een groot ecosysteem waarin innovatie en competitie worden gestimuleerd, en op de op de hele wereld gerichte verkoop. De verwachting van Coface is dat Europese producenten ook het volgende decennium zullen domineren, dankzij hun technische voorsprong en de sterke nationale en Europese financiële steun.

.

handelsoorlog en einde aan gemakkelijke financiering zetten de sector in 2019 onder druk

Als gevolg van de afnemende verkoopprijs van windturbines groeit de windenergiesector snel, maar voor producenten is dit een probleem omdat de winstgevendheid hierdoor wordt aangetast en tot een neerwaartse druk op potentiële investeringen kan leiden. Bovendien stijgen de prijzen voor grondstoffen, waardoor de productiekosten eveneens omhoog gaan. Ondertussen heeft de sector met veel problemen te kampen:

  • Aanhoudende handelsoorlog

Omdat windmolens voornamelijk uit staal bestaan, zal de sector lijden onder de protectionistische maatregelen die sinds juni 2018 van kracht zijn geworden. De extra kosten als gevolg van de aanhoudende handelsoorlog worden dankzij hedging en met leveranciers afgesloten contracten dit jaar nog niet gevoeld, maar in 2019 zal er voor de benodigde grondstoffen waarschijnlijk meer moeten worden betaald. De hogere kosten kunnen niet worden doorberekend in een hogere verkoopprijs, maar zullen wel effect hebben op de bedrijfsresultaten van de producenten.

  • Tijd van goedkope financiering lijkt voorbij

Tot nu toe was de ontwikkeling van windmolenparken te danken aan overheidssubsidie en gemakkelijke toegang tot financiering. Gegeven de verkrapping van het monetaire beleid van de VS, de aan het eind van dit jaar verwachte beëindiging van kwantitatieve verruiming door de ECB en het feit dat sommige overheden hun subsidies afbouwen, wordt de toegang tot liquiditeit naar verwachting moeilijker. In deze situatie zal de concurrentie tussen producenten van windturbines heviger worden, waardoor de prijzen opnieuw zullen zakken. Naar de verwachting van Coface zullen er in de sector meerdere fusies plaatsvinden. Dat moet producenten in staat stellen om voldoende schaalomvang te bereiken om de kosten voor grondstoffen en materieel omlaag te brengen.

 

Download de publicatie publication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Windenergiesector: productiekosten gaan omhoog door handelsoorlog en l... (211,36 kB)
Naar boven