kredietverzekering nieuws publicaties
05/02/2019
Economisch nieuws

Twee obstakels voor bedrijven in 2019: economische neergang en politieke risico's

Two pitfalls for businesses in 2019: the economic downturn and political risks

 

TOEGENOMEN KREDIETRISICO VOOR EUROPESE BEDRIJVEN

Door een toenemend aantal obstakels, zoals toenemend politiek risico, aanbodbeperkingen en hoge volatiliteit van grondstoffenprijzen, begon de wereldgroei tegen het einde van 2018 te vertragen en werd er een schaduw geworpen over de vooruitzichten voor 2019 (3% in 2019, volgend op 3,2% in 2018 en 2017). In tegenstelling tot eerdere omslagen in economische trends doet de verzwakking zich in Europa deze keer eerder voor dan in de Verenigde Staten. Coface verwacht in twintig landen (van de 26 onderzochte landen) een toename van het aantal bedrijfsfaillissementen: 1,2% in de eurozone en 6,5% in Midden-Europa. Dit toegenomen kredietrisico voor bedrijven komt voort uit een cyclische neergang en aanhoudende politieke onzekerheden.

 

Bijzonder geraakt wordt de automotivesector. Na een groeicyclus van ongeveer acht jaar vertoont de sector nu tekenen van vertraging. Op de noodzaak om te investeren, de toegenomen concurrentie, de verandering van de levensstijl van consumenten, en de noodzakelijke aanpassing aan nieuwe, op de terugdringing van vervuiling gerichte milieunormen moet een antwoord worden gevonden tegen de achtergrond van een Chinese markt die de fase van verzadiging heeft bereikt, en van groeiend protectionisme. Deze ontwikkelingen hebben Coface genoopt om de automotivesector in bijna alle West-, Midden- en Oost-Europese landen af te waarderen naar middelhoog risico, en naar hoog risico in Zuid- en Noord-Amerika.

 

In Europa blijft het politieke risico in 2019 een punt van zorg. De index voor maatschappelijk risico van Coface is op het hoogste punt sinds 2010. Deze risico’s komen vaak tijdens verkiezingen aan de oppervlakte. De verkiezingen in Griekenland en mogelijk vervroegde verkiezingen in Italië, Spanje en Duitsland moeten nauwlettend worden gevolgd. De zich steeds verder verspreidende maatschappelijke onvrede en de toenemende populariteit van anti-Europese partijen zijn zo groot geworden, dat de Europese verkiezingen van mei 2019 naar alle waarschijnlijkheid zullen leiden tot een zeer gefragmenteerd Europees Parlement.

 

‘Voor de eerste keer sinds de staatsschuldencrisis in 2011-2012 moeten bedrijven dit jaar langs twee valkuilen laveren: de conjuncturele vertraging en de politieke risico’s’, zegt Julien Marcilly, hoofdeconoom bij Coface

 

opkomende landen nog steeds kwetsbaar

Deze mondiale toestand heeft positieve en negatieve effecten op opkomende economieën. De vertraging van de groei in de eurozone (verwachting voor 2019 +1,6%) en de Verenigde Staten (+2,3%) kan vooral via de handelsstromen overslaan naar de opkomende markten. De groei van de wereldhandel als zodanig zal dit jaar naar verwachting verder vertragen (Coface verwacht dit jaar een groei van slechts 2,3%). De vermindering van de groei in de Verenigde Staten heeft echter ook een positief effect, want omdat renteverhogingen door de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, hierdoor minder waarschijnlijk worden, is er een beperkt risico dat zich een uitstroom van kapitaal uit de opkomende markten voordoet.

 

In de opkomende wereld zijn er talrijke politieke risico's waar men op moet letten. Ook in Afrika, waar de bevolking nu meer middelen heeft om haar ontevredenheid tot uitdrukking te brengen (de toegang tot internet is sinds 2010 verdrievoudigd) en waar veel belangrijke verkiezingen in aantocht zijn (zoals in Nigeria, Zuid-Afrika en Algerije).

 

Ondanks de broze politieke en veiligheidssituatie is het vooruitzicht voor Mozambique echter gunstiger (op dit moment een D-rating). De valutareserve van dit land is op zijn hoogste punt sinds 2014 en de groei bedraagt ruim 3%. Ook voor Rwanda, met een steeds beter ondernemingsklimaat en een aanhoudende wil om te hervormen, is het vooruitzicht gunstiger (A4).

 

Omdat de olieprijs ondanks de hoge volatiliteit op een gematigd niveau blijft, verhoogt Coface de waardering van landen met economieën die van olie afhankelijk zijn: Angola (nu C), Azerbeidzjan (B), Canada (A2), de Verenigde Arabische Emiraten (A3) en Trinidad en Tobago (B).

 

Libanon is het enige land dat tot nu toe dit jaar is afgewaardeerd. Het land gaat gebukt onder hardnekkige economische moeilijkheden.

 

Download de publicatie

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Twee obstakels voor bedrijven in 2019: economische neergang en politie... (253,12 kB)
Naar boven