kredietverzekering nieuws publicaties
14/05/2018
Economisch nieuws

Toetreding Westelijke Balkan tot EU waarschijnlijk door strategisch belang van de regio

Western Balkans’ accession to EU membership likely to be completed - supported by the region’s strategic importance

Op 17 mei 2018 vond in Sofia, Bulgarije, de top van de Europese Unie-Westelijke Balkan plaats. Tijdens deze top werd nog eens bevestigd dat de EU er sterk aan hecht dat de Westelijke Balkan het lidmaatschap van de EU verwerft. De economen van Coface zijn van mening dat toetreding tot de EU waarschijnlijk is, in het bijzonder omdat dat tegenwicht zou bieden aan de Russische en Chinese aanwezigheid in de regio.

 

 

NAUWE INTEGRATIE VAN HANDEL EN ECONOMIE

Na de ontwrichtingen die het gevolg waren van de oorlogen in de jaren '90 en de financiële crisis van 2008-2011, verdiepten de landen in de Westelijke Balkan (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië) hun economische banden met de Europese Unie. De EU is met 83% van de export en 67% van de import de grootste handelspartner van de regio. Sinds 2008 is de handel in goederen tussen de EU en de Westelijke Balkan met 80% toegenomen.
De stabilisatie- en associatieovereenkomsten hebben deze ontwikkeling versterkt. Het grote handelstekort van de regio is een gevolg van zijn smalle productieve basis, met goederen van lage toegevoegde waarde. Het tekort wordt grotendeels gefinancierd door geldzendingen van emigranten (bijna een kwart van de bevolking woont in het buitenland) en door buitenlandse directe investeringen, vooral vanuit West-Europa. De geldzendingen door emigranten vertegenwoordigen ongeveer 10% van het bbp voor Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië, voor Kosovo ongeveer 15%, maar slechts 4% voor Macedonië. De Europese aanwezigheid is vooral belangrijk in de bankensector, telecommunicatie, energie, toerisme en in mindere mate in de industrie. De rechtstreekse buitenlandse investeringen bedragen in Albanië, Bosnië en Macedonië 40% van het bbp, in Servië 70% en in Macedonië 113%. Het aanzienlijke gebruik van de euro in de regio betekent dat de landen in hoge mate afhankelijk zijn van de economische cyclus en het monetaire beleid van de eurozone..

 

DOOR CORRUPTIE, HOGE WERKLOOSHEID EN EEN LAAG BBP PER HOOFD VAN DE BEVOLKING IS ER NOG EEN LANGE WEG TE GAAN

Door de strategische geografische ligging van de regio en het belang dat de Europese Unie eraan hecht dat conflicten tussen buurlanden niet overslaan en om tegenwicht te bieden aan de invloed van Rusland en China is het waarschijnlijk dat de toetreding tot de EU zal worden voltooid. Naar verwachting zullen de twee meest gevorderde kandidaten, Servië en Montenegro, het eerst toetreden, waarschijnlijk voor 2025. Hun lidmaatschap zou voor de Europese Unie slechts beperkte financiële kosten met zich meebrengen. De Europese financiële steun beloopt in de periode 2014-2020 ongeveer 7 miljard euro (waarvan het grootste deel is bestemd voor de ondersteuning van administratieve en institutionele hervormingen) en als het lidmaatschap eenmaal rond is zou dit naar schatting kunnen worden aangevuld met extra middelen tot een bedrag van ongeveer 2% van de begroting van de EU-28 voor 2017.

 

Niettemin zal de toetreding van de regio tot de EU wegens een aantal grote gebreken in het bestuur een langdurig proces worden. Corruptie is een groot probleem in de regionale publieke en justitiële sector. Van alle Europese landen stond de Westelijke Balkan in 2017 dan ook onderaan de Transparency International-ranglijst. Deze situatie wordt bevestigd door de indicatoren van de Wereldbank voor goed bestuur, die wijzen op lage politieke stabiliteit in Albanië, Macedonië, Kosovo en Montenegro, op institutionele versnippering in Bosnië en Herzegovina, en op zwakke faillissements- en insolventiewetgeving.

 

Het gemiddelde bbp per hoofd van de bevolking[1]in de Westelijke Balkan is maar net een kwart van dat in de EU-15 en ongeveer de helft van het niveau in de 11 Oost-Europese EU-landen. Aan de convergentie, die in de jaren na de oorlog voorspoedig verliep, kwam plotseling een einde gedurende de financiële crisis door het te lage concurrentievermogen. De werkloosheid bedraagt 16,2% van de totale beroepsbevolking en bedraagt onder de jongere beroepsbevolking 37,6%. Uitgaande van de huidige bbp-groeicijfers (van gemiddeld net iets meer dan 3%) schat de Wereldbank dat het ongeveer 60 jaar zou duren voordat het gemiddelde bbp per hoofd van de bevolking in de Westelijke Balkan op hetzelfde niveau als het EU-gemiddelde uitkomt.

[1] gebaseerd op koopkrachtpariteit

Download de publicatie

 

mini focus balkan

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Toetreding Westelijke Balkan tot EU waarschijnlijk door strategisch be... (1,51 MB)

Contact


Heeft u vragen?

Neem dan contact op met
Marketing & Communicatie Coface NL via:
marketing-netherlands@coface.com

Naar boven