kredietverzekering nieuws publicaties
27/05/2021

Staatsgarantie op kredietverzekeringen loopt volgens overeenkomst af op 30 juni 2021

Staatsgarantie op kredietverzekeringen loopt volgens overeenkomst af op 30 juni 2021

 

Het gezamenlijke steunprogramma van de Nederlandse Staat, Coface en de overige kredietverzekeraars in de Nederlandse markt, opgezet om de handelsketens tijdens de pandemie te stabiliseren, zal volgens plan op 30 juni 2021 aflopen. Alle partijen onderschrijven de analyse dat een verlenging niet nodig is op basis van de huidige marktsituatie. De kredietverzekeraars hebben zich intussen op basis van de geanalyseerde data en informatie over de impact van Covid-19 op bedrijven en verschillende handelssectoren aangepast aan de economische situatie. Bovendien kan de Nederlandse economie, evenals die in diverse andere landen, zich verlaten op de voortzetting van diverse andere beschermende maatregelen van de Nederlandse overheid.

Alle betrokken partijen - inclusief Coface - zullen ook na 30 juni nauw blijven samenwerken om, binnen de context van de EU-wetgeving, snel te kunnen optreden in het geval de economische situatie aanzienlijk verslechtert en een daarmee gepaard gaande bedreiging van de bevoorradingsketens zich nogmaals aandient. Daartoe zullen de marktontwikkelingen, in goede samenwerking, nauwlettend worden gevolgd.

De deelnemende partijen constateren dat het steunprogramma in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het stabiliseren van de markt. Het programma, dat in het voorjaar van 2020 is opgezet, heeft gezorgd voor continuïteit in de bevoorradingsketens en goederenstromen. De handelsketens van de Nederlandse economie, die na de uitbraak van de coronapandemie in gevaar waren, zijn met succes in stand gehouden.

 

"Na meer dan een jaar is dit het juiste moment om het programma volgens plan te beëindigen", aldus Edwin Busio, CEO van Coface in Nederland. "Hoewel de pandemie en de economische gevolgen ervan nog niet voorbij zijn, is de situatie ten opzichte van vorig jaar veranderd en kunnen we nu een betere inschatting maken van de gevolgen voor zowel sectoren als bedrijven. De toeleveringsketens zijn grotendeels gestabiliseerd, de insolventiecijfers zijn nog steeds laag en belangrijke delen van de economie bevinden zich in een herstelproces. Er zijn nog veel uitdagingen en we zullen onze expertise inzetten om die aan te pakken in nauwe samenwerking met onze klanten en partners."

 

Verzekeringsdekking keert terug naar de marktconforme basis

De algemene economische vooruitzichten wijzen momenteel op een herstel. Diverse steunmaatregelen van de overheid zullen na 1 juli nog voor kortere of langere tijd doorlopen, net als in de ons omringende exportlanden, waardoor het herstel van de Nederlandse economie verder wordt bevorderd. Het is daarom het juiste moment om de verzekeringsdekking weer volledig vanuit de private markt en zonder betrokkenheid van de overheid te verstrekken. 

Deze overgang kan dan ook plaatsvinden zonder noemenswaardige impact op de dekking voor onze klanten. “Sterker nog, wij verwachten een stijging van het totaalvolume aan verzekerde risico’s in lijn met de toenemende behoefte aan dekking nu de vraag zich herstelt en de grondstofprijzen stijgen”, aldus Edwin Busio. Als erkende risicobestuurders beschikken kredietverzekeraars zoals Coface over beproefde expertise op het gebied van risicobewaking en -beheer, waardoor zij het herstel van de economie kunnen ondersteunen. Coface is zich bewust van zijn economische verantwoordelijkheid en zal ook na afloop van de samenwerking met de Nederlandse Staat op vergelijkbare wijze zijn diensten voortzetten door klanten te adviseren hoe en waar mogelijke debiteurenverliezen zijn te voorkomen en door afdoende verzekeringsdekking te bieden om de handelsactiviteiten van zijn klanten te laten groeien.

Dit persbericht downloaden : Staatsgarantie op kredietverzekeringen loopt volgens overeenkomst af o... (376,80 kB)
Naar boven