kredietverzekering nieuws publicaties
17/09/2018
Economisch nieuws

Politieke risico's in Azië nemen toe

Politieke risico's in Azië nemen toe

Op de meest recente Coface-index van het politieke risico scoort Azië 45%. Dat is ruim boven het wereldwijde gemiddelde van 35%. Desalniettemin blijft deze score onder die van Sub-Sahara-Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, Centraal-Europa en Latijns-Amerika.

Binnen de hele regio scoort Zuid-Azië het hoogst op politieke risico’s, gevolgd door Zuidoost-Azië. Oost-Azië laat over het afgelopen decennium de snelste toename in politieke risico’s zien, vooral als gevolg van de situatie in China waar de score tussen 2007 en 2017 met 7,2 procentpunt steeg. De stijging in China is in het bijzonder toe te schrijven aan de hoge score op de index voor sociale kwetsbaarheid. Sociale instabiliteit die verband houdt met inkomensongelijkheid en corruptie is het hoogst in Zuid- en Zuidoost-Azië, ondanks de bloeiende economische activiteit.

Het risicomodel van Coface bevat eveneens een ‘penalty’-score voor landen met een grote hoeveelheid conflicten en terroristische aanslagen. Opnieuw scoren Zuid- en Zuidoost-Azië hoog op veiligheidsrisico als gevolg van etnische, religieuze en taalgebonden fragmentatie, met spanning tussen diverse groepen als gevolg. Voorbeelden binnen deze regio’s zijn India, Pakistan, Myanmar en de Filipijnen.

Economische groei en politieke risico’s zijn onderling met elkaar verbonden. Verslechterende economische omstandigheden leiden doorgaans tot hogere politieke risico’s. Belangrijker nog is dat een verhoogd politiek risico via twee routes negatieve effecten heeft op de economische activiteit. Allereerst kan kapitaalvlucht leiden tot dalende aandelenmarkten en stijgende rentes op obligaties, met als gevolg een verslechtering van de financieringsvoorwaarden. Ten tweede leiden hogere kosten voor schuldfinanciering tot een daling van het vertrouwen van ondernemingen en huishoudens. Dit leidt tot uitstel of afstel van investeringen en aankopen.

Deze risico’s werpen een schaduw over de vooruitzichten voor enkele Aziatische economieën. Het is de afgelopen jaren immers gebleken dat de ontwikkelingen in politieke risico’s in deze regio direct verband houden met toenemende politieke kwetsbaarheid, doorgaans verergerd door een wildgroei aan weinig democratische regeringsvormen.

 

Download de publicatie

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Politieke risico's in Azië nemen toe (108,96 kB)
Naar boven