kredietverzekering nieuws publicaties
10/12/2019
Economisch nieuws

Mondiale automotivesector heeft met verscherpte regulering een steil pad te gaan

Coface Focus - Mondiale automotivesector heeft met verscherpte regulering een steil pad te gaan

De automotivesector wordt getroffen door strikte regulering, in het bijzonder ten behoeve van het milieu. De sector maakt daardoor een neergang door en is gedwongen zichzelf opnieuw uit te vinden.

Tegen de achtergrond van een ongunstige mondiale econome heeft de automotivesector met een aantal specifieke uitdagingen te maken, waaronder zwaardere en striktere milieumaatregelen. Daardoor maakt de autoverkoop de meest negatieve groei door sinds de Grote Recessie van 2008 en onzekerheid overheerst in de sector.

Afnemende winstgevendheid

Omdat autofabrikanten zijn gedwongen zich aan deze nieuwe technologische situatie en aan de nieuwe wensen van consumenten aan te passen, investeren zij zwaar in nieuwe auto-ontwerpen, waardoor vervolgens hun productiekosten toenemen.Verder zorgt de komst van veel nieuwe spelers, zoals Google Waymo, Tesla, Arcfox en Aiways, voor extra onzekerheid op een markt die aan een bepaalde stabiliteit was gewend, en waar zelfs een tendens van concentratie via fusies, overnames en gezamenlijke investeringen zichtbaar was.

een wereldwijd fenomeen

In september 2018 voelde men in de Europese Unie (EU) het effect van de invoering van strikte certificeringsregels voor nieuwe automodellen, de wereldwijde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP).

Deze striktere regels hebben in het bijzonder tot knelpunten voor autofabrikanten geleid. Omdat goedkeuring trager verliep, hadden dealers te weinig auto's. Klanten moesten hun aankoop daardoor uitstellen, wat direct tot de afgifte van minder nieuwe kentekens leidde (-23,5% in september 2018).

Naast deze technische en wettelijke hindernissen is er in de eurozone sinds het begin van 2018 een neerwaartse trend in het consumentenvertrouwen. Hierdoor worden consumenten ontmoedigd om nieuwe voertuigen te kopen, te meer nu prikkels om op groenere vormen van energie over te stappen opdrogen.

De Amerikaanse markt is ook door lagere vraag getroffen (-1,1% tussen begin januari en eind oktober 2019, in het bijzonder voor vierdeurs- en andere auto's, hoewel verrassend stabiel voor suv’s, pick-ups en andere bestelwagens). Het negatieve effect van deze trend op de activiteiten van autofabrikanten blijft aanwezig. Een aantal fabrieken in de VS is dichtgegaan.

Tenslotte is ook de Chinese markt scherp geraakt door de ingezakte vraag (-4% in oktober 2019), die voor een deel is veroorzaakt door de afwachtende houding van consumenten vanwege de door de overheid aangekondigde belastingvoordelen. Dit komt bovenop de effecten van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten.

Bovendien hanteren grote steden zoals Beijing, Sjanghai en andere soortgelijke steden strikte beperkingen ten aanzien van het aantal jaarlijks nieuw uit te geven kentekenbewijzen. Chinese huishoudens storten zich daarom massaal op de tweedehands automarkt.

moeilijkheden die het hele ecosysteem raken

Natuurlijk zijn de groei en de inkomsten van leveranciers in de automotivesector ernstig getroffen door deze vertraging. De rationalisering van de productiekosten en de technologische ontwikkelingen die het gevolg zijn van de aan de autofabrikanten opgelegde milieubeperkingen hebben op hun beurt repercussies voor de hele toeleveringsketen. Dit geldt in het bijzonder voor O&O-uitgaven. Om deze kosten te rationaliseren zou dit tot fusies en overname kunnen leiden. Die zullen nodig zijn om cruciale technologieën op de markt te kunnen introduceren, en zal tot een verdere verandering van het landschap in de automotivesector leiden.

Dit persbericht downloaden : Mondiale automotivesector heeft met verscherpte regulering een steil p... (170,93 kB)

Contact


Heeft u vragen?

Neem dan contact op met
Marketing & Communicatie Coface NL via:
marketing-netherlands@coface.com

Naar boven