kredietverzekering nieuws publicaties
14/01/2015
Economisch nieuws

Latijns-Amerika – De groei neemt toe in de landen aan de Stille Zuidzee

Latijns-Amerika – De groei neemt toe in de landen aan de Stille Zuidzee
Drie decennia geleden werd Latijns-Amerika geassocieerd met negatieve termen als ‘dictatuur’, ‘schuldcrisis’ en ‘hoge inflatie’. Maar in de loop der jaren is dat veranderd. De regio wordt nu geassocieerd met economische groei, een nieuwe middenklasse, dalende armoede en beheerste inflatie. In deze editie van Panorama kijken we naar twee landen die deel uitmaken van de Pacifische Alliantie: Mexico en Peru. Mexico lijkt op middellange termijn positieve vooruitzichten te hebben. Peru is ook een interessant land met zeer gunstige middellange termijnvooruitzichten. Eerder dit jaar werd Peru door Coface genoemd als een van de 10 ‘nieuwe opkomende markten’.
De regionale bbp-groei vertraagt

Latijns-Amerika is een belangrijke producent van grondstoffen; de sterke prestaties in de afgelopen periode waren voor een groot deel te danken aan de snelle groei van China. De landen in de regio boekten daardoor een tijdje grote handelsoverschotten, maar die periode lijkt nu voorbij. Na vele jaren groei van ca. 10% per jaar is de Chinese activiteit nu aan het vertragen. Als gevolg hiervan zijn de grondstofprijzen gaan dalen en dat heeft een weerslag op de economische groei van Latijns-Amerika. Het bbp van de regio zal in 2014 naar verwachting met 1,3% zijn gestegen en voor 2015 wordt een groei van 2% verwacht – veel lager dan de voorgaande jaren.

De zwakkere vooruitzichten weerspiegelen tevens de lagere globale activiteit en een gebrek aan investeringen. Infrastructuur is een belangrijk thema in de regio, maar de landen van de regio hebben de afgelopen jaren weinig gedaan om de uitstekende handelsomgeving te benutten en de nodige hervormingen door te voeren.

 Het Latijns-Amerikaanse land dat er het beste voor staat is Chili en dat bekleedt slechts de 49e plaats op een wereldwijde ranglijst van 144 landen. Alle andere landen in de regio scoren lager (zie links).

PR-infrastructure-quality

 

Bron: World economique forum

 

 

Eén regio, twee richtingen

 

De Latijns-Amerikaanse landen aan de Stille Zuidzee (Mexico, Chili, Colombia en Peru) zijn voorvechters van vrijhandel en de vrije markt. In de landen aan de andere kant, aan de Atlantische Oceaan, spelen een wantrouwige houding ten opzichte van de mondialisering en door de overheid gestuurde modellen een belangrijke rol in de economie.

 De eerstgenoemde groep heeft de Pacifische Alliantie opgericht en streeft naar verbetering van de handelsrelaties met landen buiten het continent, terwijl de tweede groep vast is blijven zitten in de Mercosul.

 Hoe doen beide groepen het in vergelijking met elkaar?

 Uitgaande van de activiteiten in 2013 en de voorspellingen van Coface voor 2014 en 2015 is het bbp sterker gestegen in de landen aan de Stille Zuidzee.

growth-rate-500px

Bron: Coface 

 
Sectorvooruitzichten tussen hoog en middelhoog risico

De algemene vooruitzichten voor Latijns-Amerika liggen tussen middelhoog en hoog risico. Dit resultaat werd bereikt op basis van een gewogen gemiddelde van het bbp van de landen. Merk op dat de vijf grootste economieën (Brazilië, Mexico, Argentinië, Colombia en Chili) samen goed zijn voor 83% van het bbp van de regio.

 

Binnen de context van een lagere groei van het regionale bbp melden veel sectoren een verslechtering van hun gepercipieerde risico. In deze editie van Panorama bespreken we de vooruitzichten voor elk segment in de regio in detail.

  

latam-barometer-500px

Bron: Coface

In een speciale sectie gaan we ook in op een specifiek segment van de economie van Mexico en die van Peru. Voor Mexico ligt de focus op de bouwsector, in Peru is dat de mijnbouw. Eerstgenoemde sector had in 2013 met onrust te maken en begint zich nu te herstellen. De tweede sector, die een belangrijke rol speelt binnen de Peruviaanse economie, heeft in de voorbije maanden een vertraging van zijn activiteiten getoond.

 

Een terugkeer naar het niveau van de AFGELOPEN periode is voor Latijns-Amerika onwaarschijnlijk

 

In 2015 zal de activiteit in Latijns-Amerika waarschijnlijk niet groeien tegen het eerdere tempo. Daarvoor zijn internationale grondstofprijzen te laag.

 

De intensiteit van het effect hiervan op de nationale economie hangt ook af van het belang van de export als onderdeel van het bbp van elk land. Brazilië wordt bv. beschouwd als een gesloten economie, waar export slechts 11% van het bbp uitmaakt. Dat percentage is hoger in Argentinië (13%), Colombia (17%), Peru (25%) en Chili (27%)”,legt Patricia Krause, ecconome voor de regio Latijns-Amerika bij Coface, uit.

 

download this publication

TABLE OF CONTENT ( AVAILABLE ONLY IN ENGLISH) :

 

  • Panorama-Coface-latam-150px
    Macroeconomic current environment
  • Growth slowing down and two different economic directions
  • Interview with Jonathan Heath - Economist and professor at the Universidad Autónoma Metropolitana UAM
  • Sector Barometer
  • Sectors
  • Conclusion
Naar boven