kredietverzekering nieuws publicaties
22/06/2022
Economisch nieuws

Landenrisicobeoordeling Nederland blijft stabiel, gevaar op lagere beoordeling ligt op de loer

Een recessie om stagflatie te voorkomen?

De oorlog in Oekraïne, de extreme inflatiecijfers en de hernieuwde lockdowns in China hebben de wereld op zijn kop gezet. Kredietverzekeraar Coface heeft de risicobeoordeling van 19 landen neerwaarts bijgesteld. Slechts 2 landen zijn opgewaardeerd. Nederland ontspringt de dans en blijft stabiel.

  • De landenrisicobeoordeling van Nederland blijft op hetzelfde niveau als in 2021, op A2.
  • Hoge kosten en hoge looneisen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk.
  • Het aantal faillissementen bij bedrijven blijft relatief laag; 6% stijging in de eerste 5 maanden.
  • In de energiesector steeg het aantal insolventies met +200% (januari – mei t.o.v. vorig jaar).

 

Risicobeoordeling Nederland nog net gehandhaafd op A2

“Nederland is voorlopig nog de gelukkige", vertelt Christiane von Berg, econoom voor de regio Noord-Europa bij Coface. De risicobeoordeling van Duitsland, België, Oostenrijk, Estland, Portugal, Spanje en Frankrijk is naar beneden bijgesteld van A2 naar A3. “In tegenstelling tot de buurlanden is de landenrisico-analyse van Nederland niet naar beneden bijgesteld", gaat Von Berg verder. “De reden hiervoor is dat de Nederlandse economie er voor de oorlog beter voorstond dan die van andere landen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland staat de Nederlandse economie al sinds het tweede kwartaal van 2021 op en boven het niveau van voor de pandemie. Opvallend is ook dat het aantal faillissementen bij bedrijven merkbaar lager ligt vergeleken met België.”

 

Gevaar op lagere beoordeling ligt op de loer

Dit betekent niet dat de situatie van de Nederlandse economie niet is verslechterd. Vóór de oorlog lag de beoordeling tussen A1 en A2. Deze is nu gezakt tussen A2 en A3. Momenteel blijft het risico dus op A2 niveau (een lage kans op wanbetaling). Gezien de uitdagingen waar de Nederlandse economie mee te maken heeft, kan deze beoordeling echter snel veranderen. Als de huidige situatie verslechtert, zou de risicobeoordeling van Nederland omslaan naar A3, de laagste rating sinds 2000 (het begin van de landenrisicobeoordelingen).

 

Winstgevendheid van bedrijven komt onder druk te staan

Edwin Busio, directeur van Coface Nederland: “De winstgevendheid van bedrijven wordt zwaar op de proef gesteld door de zeer hoge energie- en grondstofprijzen. Als bedrijven deze kosten niet snel genoeg doorberekenen aan hun klanten, zal het moeilijk worden om winst te maken. Inflatie tast de koopkracht van particuliere huishoudens en de particuliere consumptie steeds verder aan. Werknemers zullen hierdoor hogere lonen eisen, wat bedrijven onder druk zet.”

 

Kleding- en energiesector hebben het moeilijk

Voorlopig blijft het aantal faillissementen van bedrijven in Nederland echter relatief laag. Van januari tot mei lagen de insolventies in totaal 6% hoger dan in 2021 in dezelfde periode. Er zijn echter sectoren met opvallende stijgingen in het aantal faillissementen. Zo is een stijging van +200% te zien in de energiesector en laten de textiel- en kledingsector, de houtsector, de chemische sector en de automobielsector een stijging zien van 100%. De belangrijkste reden voor deze extreme stijgingen is het geringe aantal bedrijven in deze sectoren en het uitzonderlijk lage aantal faillissementen in de periode 2020/2021, waardoor de procentuele verandering in het algemeen met slechts enkele insolventies toeneemt. Hoge energieprijzen zorgen bovendien voor veel druk op deze bedrijven.

 

Hoger risico in de sectoren chemie en detailhandel

Voor Nederland heeft Coface de beoordeling van het sectorrisico voor de chemische sector en de bouw verlaagd van laag naar middelhoog risico en voor de detailhandel van middelhoog naar hoog risico. In vergelijking met andere landen uit deze regio is de sectorrisicobeoordeling van Nederland echter nog steeds de beste.

 

Onrust in de export

De betrouwbaarheid van China als toeleveringsland neemt steeds verder af en ook de toeleveringsketen wordt herhaaldelijk onderbroken. Als exportland heeft Nederland specifiek last van de verminderde vraag uit West- en Oost-Europa. Hier speelt ook de stijgende rente een rol, die de financiering van veel bedrijven en consumenten onder druk zet.

 

Over de landenrisico- en sectorbeoordeling

Internationale kredietverzekeraar Coface beoordeelt ieder kwartaal het risico van zowel 162 landen als 13 handelssectoren wereldwijd. Hierbij wordt gewerkt met een methodiek op basis van acht criteria geïntegreerd in drie hoofdpijlers:

  • De deskundigheid (75 jaar ervaring) van Coface en gegevens over betalingservaringen.
  • Prognoses van externe financiële gegevens.
  • Multifactoriële sleutelposten (grondstoffenprijzen voorspellingen, structurele veranderingen, landenrisicobeoordeling).

 

Download onze volledige publicatie

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Landenrisicobeoordeling Nederland blijft stabiel, gevaar op lagere beo... (228,33 kB)
Naar boven