kredietverzekering nieuws publicaties
15/06/2015
Product nieuws

Lancering van TradeLiner: Coface vernieuwt haar kernpropositie voor middelgrote en grote bedrijven

Coface vernieuwt haar kernpropositie voor middelgrote en grote bedrijven. Lancering van TradeLiner

Als antwoord op zich ontwikkelende kredietverzekeringsbehoeften van middelgrote bedrijven heeft Coface het paradepaardje van haar kredietverzekerings-oplossingen gemoderniseerd en omgedoopt tot TradeLiner. Deze stap volgt op de ervaring die Coface de afgelopen 15 jaar heeft opgedaan met Globalliance, de eerste wereldwijd beschikbare en modulaire oplossing gericht op de risico’s van niet-betaling. TradeLiner stelt Coface in staat om nog effectiever en met moderne ondersteunende technologieën ondernemingen te ondersteunen en te beschermen bij hun (inter-)nationale handelsactiviteiten.

 

"Na Easyliner, dat in 2014 internationaal is gelanceerd en zich hoofdzakelijk richt op het kleinbedrijf, bieden we nu dankzij TradeLiner ook middelgrote en grote ondernemingen een oplossing die voldoet aan hun eisen en verwachtingen op het gebied van flexibiliteit. Een uitgebreid aanbod van opties borgt de mogelijkheid tot aanpassing aan de hedendaagse zakelijke omgeving. Coface biedt hoge kwaliteit en transparantie aan ondernemingen die, ook in een nog steeds uitdagend economisch klimaat, hun goederen en diensten op krediet verkopen. TradeLiner is een nieuwe en belangrijke pijler in ons wereldwijde en gesegmenteerde productassortiment en volgt uit de innovatiestrategie die wij drie jaar geleden hebben ingezet.", verklaarde Patrice Luscan, Group Marketing en Strategy Director.

 

Meer transparantie en reactiviteit

Met TradeLiner zal Coface binnenkort ondernemingen in 98 landen allesomvattende diensten aanbieden om zich te beschermen tegen insolventie van of niet-betaling door afnemers: het voorkomen van niet-betaling, het incasso van onbetaalde facturen en schade-uitkering indien de inning niet lukt of langer duurt dan verwacht.

 

Dit nieuwe product is ontworpen en ontwikkeld om het voor ondernemingen eenvoudiger te maken om dekking te verkrijgen voor onbetaalde facturen en om het beheer van kredietrisico’s in de  praktijk toe te passen. De belangrijkste eigenschappen zijn eenvoud en flexibiliteit:

  • de dekking onder de kredietverzekering is vereenvoudigd en beter te begrijpen, met volledige transparantie over de geleverde diensten;
  • de premies worden gefactureerd achteraf en op basis van de werkelijk verzekerde omzet;
  • als een onderneming uit hoofde van cashflow-management waarde hecht aan een snellere uitkering, dan bestaat de mogelijkheid om de gebruikelijke wachttermijn van vijf maanden te verkorten, naar vier, drie of zelfs twee maanden. Dit is een van de meest belangrijke en exclusieve kenmerken van TradeLiner.
Ruime en transparante dekking verder uit te bouwen door een breed scala aan opties

TradeLiner is ook een oplossing op maat dankzij de vele opties die beschikbaar zijn om dekking te bieden tegen verschillende soorten risico’s: politiek risico, natuurrampen, fabricagerisico, betwiste vorderingen, vooruitbetalingen aan leveranciers of consignatieverkopen. Het in 2012 gelanceerde en zeer goed ontvangen TopLiner, de aanvullende dekking die kan worden aangevraagd wanneer de initiële dekking lager is dan aangevraagd of is geweigerd, is ook binnen TradeLiner een van de vele beschikbare opties.

 

 

TradeLiner Nieuwsbericht

 

Dit persbericht downloaden : Lancering van TradeLiner: Coface vernieuwt haar kernpropositie voor mi... (362,43 kB)

Contact


Heeft u vragen?

Neem dan contact op met
Marketing & Communicatie Coface NL via:
marketing-netherlands@coface.com

Naar boven