kredietverzekering nieuws publicaties
16/02/2022
Economisch nieuws

Het tij is gekeerd: Laagste risicobeoordeling A1 ligt voor Nederland momenteel niet meer voor het grijpen

Nederlandse consument is terughoudend met het uitgeven van geld
Nederlandse consument is terughoudend met het uitgeven van geld

 

Teleurstelling
Kredietverzekeraar Coface constateert dat deze winter enkele teleurstellingen brengt: opnieuw is er een golf van COVID-19-besmettingen en strenge maatregelen, en opnieuw zijn de economische vooruitzichten uiterst onzeker. De laagste risicobeoordeling A1 ligt dit voorjaar voor Nederland niet meer binnen handbereik. Deze risicobeoordeling zou wijzen op een zeer geringe gemiddelde kans op wanbetaling van handelsvorderingen.

 

De teleurstelling wordt veroorzaakt door de verslechterde economische vooruitzichten. De eerder verwachte BBP-groei zal uitblijven als gevolg van strenge lockdown-maatregelen. Producenten kampen met hoge productie- en energieprijzen en zullen dit doorberekenen aan hun klanten. Ook ervaren zij verstoringen in de handelsketen, met name in de beschikbaarheid van grondstoffen en halfmaterialen, zoals chips. Deze problemen in de handelsketen zullen pas in het late najaar van 2022 opgelost worden. Gelijktijdig zijn Nederlandse consumenten begin dit jaar terughoudender geworden met het uitgeven van geld, niet alleen vanwege de lockdown, maar ook vanwege de zeer hoge inflatie die met 6,4% aan het begin van dit jaar het hoogste niveau sinds 1982 bereikte. De lange termijn vooruitzichten zijn gunstiger gesteld nu Nederland aanspraak kan maken op het Europese Herstelfonds ten behoeve van structurele hervormingen.

 

Bedrijfsfaillissementen
De trend van minder bedrijfsfaillissementen in Nederland houdt aan dankzij de steunmaatregelen die getroffen zijn door de overheid. Edwin Busio, directeur van Coface Nederland, licht dit toe: “In 2021 is het aantal faillissementen met 43% gedaald ten opzichte van 2020. Met een totaal van 1.536 bedrijven was het aantal faillissementen het laagste sinds het jaar 1990. De lage cijfers van januari laten zien dat er momenteel geen verandering is in deze trend.” Wat wel opmerkelijk is, is dat er enkele sectoren zijn die deze trend doorbreken, waaronder de energiesector. Het aantal faillissementen van bedrijven in deze sector steeg met 83% ten opzichte van 2020. Wat betreft sectorrisico’s krijgt de Nederlandse energiesector een lagere beoordeling vanwege de hoge energieprijzen en valt nu in de categorie ‘hoog risico’.

 

Risicobeoordeling
Het tij is gekeerd. Waar economische data vorig najaar de hoop op een snelle opwaardering deden toenemen, is het laatste nieuws minder gunstig. De risicobeoordeling van Nederland, die nu op A2 staat en op een laag gemiddeld risico op wanbetaling duidt, de op één na beste beoordeling die Coface biedt, blijft ongewijzigd. Merkbaar is dat de Nederlandse consument door de hoge inflatie terughoudend is om geld uit te geven. Een land dat beter heeft gescoord is Denemarken. Het land treedt nu toe tot de exclusieve landen met een A1-beoordeling, waar ook Noorwegen, Zwitserland en Luxemburg toebehoren. De Deense economie is zeer veerkrachtig gebleken in deze pandemie, vooral door de strategische oriëntatie op de farmaceutische sector, hernieuwbare energie en agrovoeding.

 

Langetermijnverwachtingen
“Het wereldwijde herstel zet in 2022 door, maar er ligt een hobbelige weg in het verschiet”, aldus Christiane von Berg, econoom voor de regio Noord-Europa bij Coface. “Enerzijds lijkt het erop dat met elke nieuwe besmettingsgolf, de impact op de economie minder groot is. Anderzijds hebben we te kampen met aanhoudende productieproblemen, prijsstijgingen, inflatie en geopolitieke spanningen.” De Europese lidstaten, waaronder Nederland, kunnen nu aanspraak maken op het Europese Herstelfonds (omvang 750 miljard EUR). Met dit fonds wil de EU de economische klap van de pandemie opvangen. Het geld kan gebruikt worden voor hervormingen met nadruk op duurzaamheid en digitale ontwikkeling.

Dit persbericht downloaden : Het tij is gekeerd: Laagste risicobeoordeling A1 ligt voor Nederland m... (203,46 kB)
Naar boven