kredietverzekering nieuws publicaties
08/11/2023
Economisch nieuws

Frankrijk: langere en frequentere betalingsachterstanden, met kleine bedrijven in de vuurlinie

Langere en meer frequente betalingsachterstanden in Frankrijk

In 2023 heeft 97% van de Franse bedrijven hun klanten betalingstermijnen aangeboden, met een gemiddelde termijn van 48 dagen.

Desondanks heeft 82% van de bedrijven de afgelopen 12 maanden betalingsachterstanden bij hun klanten geregistreerd. De meerderheid geeft aan dat betalingsachterstanden vaker voorkomen en gedurende langere periodes dan vorig jaar. De verslechtering van de betalingsgewoonten van bedrijven wordt weerspiegeld in de insolventiecijfers, met een onbetwistbare stijging sinds het begin van het jaar die zelfs de niveaus van voor de crisis overtreft.

betalingsvoorwaarden1: een goed ingeburgerde praktijk

Het verlengen van betalingstermijnen is een gevestigde praktijk in Frankrijk: 97% van de bedrijven biedt dit aan hun klanten aan, ongeacht de sector en de grootte van het bedrijf. De gemiddelde termijn bedraagt 48 dagen, wat aanzienlijk langer is dan de termijnen in Duitsland (32 dagen) of zelfs Polen (46 dagen), maar nog steeds veel korter dan de termijnen in China (81 dagen) en de rest van Azië (66 dagen).

Dat deze praktijk in Frankrijk wijdverbreid is, blijkt uit het feit dat, hoewel zeer kleine bedrijven relatief minder geneigd zijn om betalingstermijnen toe te kennen, 95% van hen dit toch doet. De betalingstermijnen zijn echter korter. Zo biedt 35% van hen betalingstermijnen van minder dan een maand aan, tegenover ongeveer 10% voor andere bedrijfsgroottes.

betalingsachterstanden: de situatie komt onder druk te staan, KMO's hard getroffen

82% van de bedrijven heeft te maken gehad met betalingsachterstanden in 2023. Dit komt vaker voor dan in Polen (61% van de bedrijven), Duitsland (76%) en Azië (57%), waar de betalingstermijnen langer zijn, maar de vertragingen minder vaak voorkomen.

De grootte van het bedrijf is een belangrijke factor die de betalingsachterstand beïnvloedt: 70% van de KMO's (kleine en middelgrote ondernemingen) verklaarde dat de betalingsachterstand was toegenomen, tegenover "slechts" 53% van middelgrote en grote bedrijven. Bovendien meldden de meeste KMO's en zeer kleine bedrijven dat ze vaker betalingsachterstanden hadden dan in 2022. 54% van de KMO's had te maken met betalingsachterstanden van meer dan een maand en bijna 20% ging zelfs zover om betalingsachterstanden van meer dan twee maanden te noemen. De gemiddelde betalingsachterstand bedraagt dus 42 dagen voor zeer kleine bedrijven, tegenover 38 dagen voor KMO's en "slechts" 26 dagen voor grotere bedrijven. De resultaten zijn zelfs nog zorgwekkender: de helft van de zeer kleine bedrijven verklaarde dat late betalingen een "zeer belangrijke" of "kritieke" impact hebben op hun kassituatie.

Onder de genoemde redenen noemt 27% van de respondenten de financiële problemen van hun klanten als reden voor betalingsachterstand, ongeveer 41% van hen vermoedt dat klanten opzettelijk achterhouden omwille van cashflowmanagement.

InsolvenTies in Frankrijk nemen toe

Nadat het aantal bedrijfsinsolventies tot medio 2022 bijzonder laag bleef, bereikte het eind vorig jaar opnieuw het niveau van voor de crisis. In de eerste negen maanden van het jaar werden 39 098 insolventies geregistreerd, een stijging van 34% ten opzichte van 2022 en 4,5% hoger dan in 2019. Het aantal insolventies was het grootst bij entiteiten met een omzet van minder dan 250 000 euro (+8% ten opzichte van de periode januari-september 2019) en ook bij entiteiten met een omzet van meer dan 10 miljoen euro waren er beduidend meer insolventies dan vóór de pandemie (+8%). Deze trend zal zich de komende kwartalen voortzetten, met marges en kasstroom onder druk als gevolg van beperkende financieringsvoorwaarden, een beperktere vraag en stijgende kosten.

 

maandelijkse bedrijfsinsolventies
monthly corporate insolvencies

 

verslechterende economische vooruitzichten en meerdere risico's

90% van de ondervraagde bedrijven verwacht dat de economische omstandigheden zullen verslechteren of in het beste geval stabiel zullen blijven, zowel in Frankrijk als wereldwijd.

Ondanks de aanhoudend beperkte groeivooruitzichten voor Frankrijk en de Europese Unie in 2024, blijven deze twee markten op grote schaal favoriet bij exporterende bedrijven (72% voor Frankrijk en 60% voor de EU), die deze zien als de beste kansen voor hun bedrijf volgend jaar.

Te midden van een onzekere wereldwijde geopolitieke achtergrond die nearshoring2  en friendshoring3  bevordert, meldde 12% van de ondervraagde bedrijven dat ze al minstens een deel van hun activiteiten hadden verplaatst. 84% van de bedrijven die een deel van hun activiteiten hebben verplaatst of van plan zijn te verplaatsen, zijn van plan dit in Frankrijk te doen.

 

[[1] Betalingstermijn - periode tussen het moment dat een klant een product of dienst koopt en het moment dat de betaling verschuldigd is. [2] Nearshoring - verplaatsing van economische activiteit naar een land dat geografisch dichtbij ligt. [3] Friendshoring - verplaatsing van economische activiteit naar een land dat een geopolitieke bondgenoot is.

 

Download hier onze volledige betalingsenquête (EN)

 

Dit persbericht downloaden : Frankrijk: langere en frequentere betalingsachterstanden, met kleine b... (125,52 kB)
Naar boven