kredietverzekering nieuws publicaties
31/03/2020
Corporate Nieuws

Fitch plaatst Coface op Rating Watch Negative

Beoordeling van de kredietverzekeringssector door Fitch

Het ratingbureau schat dat de negatieve gevolgen van de coronaviruspandemie een negatief effect zullen hebben op de handelskredietverzekeringssector en dat het nu aannemelijk is dat de winstgevendheid van Coface, zoals gemeten door Fitch, een niveau zal bereiken dat niet langer verenigbaar is met de huidige rating.

Het bureau erkent dat Coface over een solide solvabiliteit beschikt en over een prijs- en risicobeheerscapaciteit die de gevolgen van de economische crisis voor zijn schadeclaims zal beperken. Het merkt ook op dat de kredietverzekering tijdens vorige crisissen haar veerkracht heeft bewezen en een snelle opleving van de rentabiliteit heeft gekend.

Ter herinnering: eind 2019 profiteerde Coface van een solvabiliteitsratio van 190%, wat hoger is dan het streefcijfer van 155% -175%. Bovendien heeft Coface al heel vroeg in de crisis het risico van zijn investeringsportefeuille, die momenteel voor 22% uit liquide middelen bestaat tegenover ongeveer 7% eind 2019, aanzienlijk verminderd. De daling van de financiële markten heeft dus niet geleid tot een vermindering van de solvabiliteit die groter is dan de door de groep gecommuniceerde gevoeligheden.

In deze onzekere periode werkt Coface nauwer dan ooit samen met haar klanten en neemt het meerdere voorzorgsmaatregelen voor haar risicoportefeuille.

Dit persbericht downloaden : Fitch plaatst Coface op Rating Watch Negative (254,72 kB)
Naar boven