kredietverzekering nieuws publicaties
23/11/2023
Economisch nieuws

Duitse metaalindustrie: Negatieve vooruitzichten, maar verrassend positief betalingsgedrag

Duitse metaalindustrie: Negatieve vooruitzichten, maar verrassend positief betalingsgedrag

De situatie van de Duitse metaalsector is nooit gemakkelijk geweest, maar is nog moeilijker geworden door de opkomst van de concurrentie van door de Chinese overheid gesteunde metaalproducten en de neergang van de Duitse automobielsector sinds 2018.

Ondanks de uitdagingen is het betalingsgedrag in de metaalsector - contra-intuïtief - in de loop der jaren verbeterd volgens de resultaten van onze jaarlijkse Duitse betalingsenquêtes.

De Duitse metaalsector staat voor een aantal economische hindernissen

Verschillende economische factoren hebben de Duitse metaalindustrie afgeremd. De door de staat gesubsidieerde concurrentie uit China is erin geslaagd om Europese bedrijven te overtreffen door goedkopere producten aan te bieden. In de loop der jaren hebben deze subsidies geleid tot een aanzienlijke overcapaciteit en een overaanbod op de wereldmarkt, waardoor de prijzen van industriële metalen, met name staal en aluminium, onder druk zijn komen te staan.

De industriële transformatie van Duitsland naar groene technologieën, vooral in de auto-industrie, heeft een industriële recessie veroorzaakt die ook de metaalsector heeft getroffen.

Sinds medio 2018 vertoont de productie van de Duitse metaalsector een neerwaartse trend. Daar komt nog bij dat de stijging van de energieprijzen tijdens het post-pandemische herstel en na de Russische inval in Oekraïne de productiekosten heeft opgedreven. Volgens de werkgeversorganisatie van de metaal- en elektronica-industrie is de brutowinstmarge in de sector gedaald van 4,4% in 2017 naar 3,5% in 2021[1]. In mei 2023 gaf 34% van de bedrijven in de metaal- en elektronicasector aan in 2022 ofwel zeer lage winstmarges (tussen 0% en 2%) of zelfs een negatieve winstmarge te hebben (14% van de respondenten). In september 2023 bereidt 15% zich voor op winstverlies voor dit jaar.

betalingstermijnen worden ieder jaar korter

Dankzij de sterke deelname van metaalbedrijven aan de jaarlijkse Coface betalingsenquête voor Duitsland is het niet alleen mogelijk om het betalingsgedrag van verschillende sectoren in één jaar te vergelijken, maar ook om de resultaten van de metaalsector over een bepaalde periode te vergelijken.

In 2019 vroeg 82% van de metaalbedrijven om betalingstermijnen op korte termijn van maximaal twee maanden, en had nog steeds 16% de mogelijkheid om na twee maanden te betalen. De situatie is merkbaar veranderd. In 2023 vraagt 53% om binnen de eerste 30 dagen na levering betaald te worden en slechts 5% gaf betalingstermijnen langer dan twee maanden.

De gemiddelde betalingstermijn in de metaalsector is gedaald van 44 dagen in 2019 naar 31 in 2023.In dezelfde periode is de betalingstermijn voor alle bedrijven in Duitsland slechts marginaal gedaald van 34 dagen naar 32 dagen. 

betalingsachterstanden: een veel voorkomende praktijk, maar ze zijn kort

Hoewel het aandeel bedrijven in de Duitse metaalsector dat betalingsachterstanden rapporteert, is gestegen van 62% in 2022 naar 77% in 2023, is de vertragingstijd kort. Een belangrijke reden voor het hoge aantal vertragingen is dat 32% van de ondervraagde bedrijven deze praktijk in 2023 als een marktnorm beschouwt. De metaalindustrie blijft een van de Duitse sectoren waar de meeste bedrijven hun betalingen ontvangen binnen de eerste 30 dagen nadat de betaling verschuldigd is. In 2023 werden er zelfs geen vertragingen van meer dan 90 dagen gemeld. Over het geheel genomen zijn de gemiddelde betalingsachterstanden van de metaalsector, met uitzondering van 2020, steeds onder de gemiddelde betalingsachterstand voor de hele economie gebleven.

Risico's en vooruitzichten

Ondanks het pessimisme valt in vergelijking met andere sectoren op dat, hoewel de metaalsector pessimistischer bleef dan het algemene gemiddelde, deze sector niet meer tot de meest pessimistische behoort, maar zich direct onder het gemiddelde van de totale economie bevindt.

Tot de belangrijkste risico's die bedrijven voor 2023 zien, behoren:

  • moeilijke bedrijfs- en productieomstandigheden in Duitsland (voor 21,4% van de respondenten), 
  • stijgende grondstofprijzen (17,9%), 
  • een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten (12,5%) en 
  • politieke risico's (11,6%).

Als reactie op vooral de politieke risico's lijkt de metaalsector zich eerder dan andere sectoren te hebben aangepast aan de veranderende economische omgeving: 13,6% van de bedrijven had al risicobeperkingsstrategieën geïmplementeerd tegen 2023.

 

Download hier de volledige publicatie (Engels)

 

[1] Die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie: Zahlen 2022, https://www.gesamtmetall.de/zahlen-fakten/zahlenheft/

Naar boven