kredietverzekering nieuws publicaties
13/01/2020
Product nieuws

De kredietwaardigheid van uw klanten checken?

 
 

 

Hoe kunnen partijen uw kredietwaardigheid inzien?

Banken, kredietverzekeraars en kredietinformatiebureaus kunnen de kredietwaardigheid van bedrijven berekenen. Zij geven die bedrijven een score: een rating. Die rating kunt u per bedrijf opvragen bij een kredietinformatiebureau of kredietverzekeraar. Coface drukt de kredietwaardigheid uit in een zogenoemde DRA-score van 0 tot 10. Bedrijven met een 0 zijn failliet of gestopt. Bedrijven met een 1 zitten dicht tegen een faillissement aan. Hoe hoger de score, hoe veiliger het is om met deze partij zaken te doen. De omvang van een bedrijf speelt daarbij ook een belangrijke rol. Voor de bakker, op de hoek, is een 7 misschien uitmuntend, terwijl een multinational bijvoorbeeld pas blij is met een 9.

 

Hoe komt u erachter wat de rating van uw eigen bedrijf is?

Wij geven MKB-bedrijven de mogelijkheid gratis de eigen DRA-score op te vragen. Grote bedrijven kunnen contact opnemen met Coface voor een adviesgesprek.

 

Hoe wordt de kredietwaardigheid gemeten?

Banken, kredietverzekeraars en kredietinformatiebureaus gebruiken een eigen rekenmodel om de score van kredietwaardigheid te bepalen. In het rekenmodel wordt een aantal variabelen ingevoerd, op basis waarvan het model diverse ratio’s berekent (bijvoorbeeld de solvabiliteit). Na een aantal statistische correcties (voor o.a. de omvang van de onderneming) wordt de analyse van de analist toegevoegd. Uiteindelijk volgt daar een score uit.

 

Welke factoren zijn van belang?

Het land waar een bedrijf is gevestigd, is heel belangrijk. Ieder land heeft namelijk zijn eigen rating. Vervolgens wordt er gekeken naar de sector. Binnen sectoren gelden specifieke karaktereigenschappen die invloed kunnen hebben op de rating. Daarna kijken we naar het bedrijf zelf. Coface gebruikt de jaarcijfers, de balans, verlies- en winstrekening en kasstroomoverzicht. Die openbare gegevens vragen we op bij de KvK en bij informatiebureaus. Daarnaast hebben we dankzij onze eigen dienstverlening inzicht in het betaalgedrag van bedrijven wereldwijd. Ook vragen we bedrijven zelf actief hun cijfers te delen: jaarcijfers, kwartaalcijfers, maar ook maandcijfers en prognoses kunnen van belang zijn. Hoe recenter de cijfers zijn, hoe beter we kunnen bepalen wat de huidige score is. Naast harde cijfers, spelen ook zogenoemde ‘zachte factoren’ een rol bij de bepaling van een rating. Coface houdt rekening met de markt: is het een groeiende markt of niet? Heeft het bedrijf veel concurrenten? Heeft het bedrijf onderscheidend vermogen in de markt? Is het bedrijf afhankelijk van enkele of meerdere leveranciers en/of afnemers? Hoe is het management en hun business plan? Op basis van die informatie stelt Coface de score bij.

 

Hoe komt Coface aan deze informatie?

Coface voert zelf analyses uit per sector en de overige informatie krijgt Coface rechtstreeks van bedrijven. Coface gaat graag het gesprek aan met de ondernemer. De Coface-analisten kunnen dan op basis van ervaring en achtergrondkennis, signalen opvangen. Dat kan uiteindelijk resulteren in een gunstiger kredietadvies of kredietlimiet.

 

Hoe kunt u de kredietwaardigheid van uw eigen bedrijf verbeteren?

Openheid is heel belangrijk. Het delen van actuele cijfers kan een groot verschil maken. Ook op het moment dat het even tegenzit, is het slimmer cijfers te delen en het gesprek aan te gaan. Laat zien welke maatregelen je hebt genomen, dan hoeft het geen gevolgen te hebben voor je rating. Daarnaast is het heel belangrijk om rekeningen op tijd te betalen, anders krijg je direct een negatieve registratie bij verschillende bureaus. Zo’n negatief imago is sneller opgedaan dan weer weggepoetst. Mocht het een keer echt niet lukken een rekening op tijd te betalen, laat dan weten waarom. Neem contact op met je leveranciers en/of Coface. Met openheid en goed contact bereik je meer. Als je het maar op tijd doet. Op die manier win je het vertrouwen van je zakenpartners.

 

Hoe kredietwaardig zijn uw klanten?

Doe de gratis klantencheck van Coface en krijg meer inzicht in de financiële gezondheid van uw afnemers.

 

 

Wilt u direct contact met een van onze medewerkers? Bel of mail ons. Wij helpen u graag.

Telefoon:076 573 71 71

E-mail: info-netherlands@coface.com
Naar boven