kredietverzekering nieuws publicaties
10/05/2021
Economisch nieuws

Coface voorzichtig optimistisch over herstel Nederlandse economie

Coface voorzichtig optimistisch over herstel Nederlandse economie
  • Nederland behoudt de laagste risicobeoordeling die op dit moment wordt afgegeven, maar de moeizame vaccinatiecampagne bepaalt een voorzichtig economisch vooruitzicht
  • Risicobeoordelingen van landen met zeer succesvolle vaccinatiecampagnes zijn opgewaardeerd
  • Sterke prestaties van de Amerikaanse economie stimuleren de groeiprognose voor de wereldeconomie
  • Het is onwaarschijnlijk dat de Eurozone vóór 2022 terugkeert naar het BBP-niveau van vóór de crisis

Coface voorspelt dat de wereldwijde economische trends onevenwichtig blijven als gevolg van aanhoudende onzekerheden rond de verspreiding van het virus. De versnelling van het vaccinatieproces, en de doeltreffendheid ervan bij de verschillende mutatievarianten, zijn de sleutel tot een economisch herstel. In deze context zijn de vooruitzichten voor een terugkeer naar een normale situatie onzeker. Toch stelt Coface zijn groeiprognose voor de wereldeconomie met een half punt naar boven bij (+5,1% voor 2021). 

Deze beoordeling is met name te danken aan een sterker dan verwachte groei in de Verenigde Staten. Daartegenover staat echter dat veel Europese landen in het eerste kwartaal van 2021 te maken hebben met een krimpende economie als gevolg van een langdurende pandemiegolf. Deze ontwikkeling drukt de economische prognoses voor heel Europa. Voor Nederland voorspelt Coface een bijna ongewijzigde stijging van het BBP met 3,5% ten opzichte van het voorgaande jaar.

De Coface-landenrisicobeoordeling van Nederland blijft ongewijzigd op niveau A2. Hiermee beschikt Nederland over de beste beoordeling die de kredietverzekeraar op dit moment aan landen toeschrijft. Slechts 13 van de 163 landen die Coface actief beoordeelt, krijgen een A2-rating, wat duidt op een relatief lage gemiddelde kans op wanbetaling van handelsvorderingen door bedrijven die in dat specifieke land gevestigd zijn. De A2-rating wijst op relatief goede betalingservaringen en macro-economische vooruitzichten, maar er blijft nog wel ruimte voor verdere verbetering.

 

Vaccins

“De economische vooruitzichten voor Nederland zijn nog niet goed genoeg voor een opwaardering tot het hoogste niveau, A1. Het belangrijkste aspect blijft de ontwikkeling van de pandemie, niet alleen in Nederland zelf, maar ook bij zijn voornaamste handelspartners. Momenteel bevindt Nederland zich in de derde golf van de pandemie en het vaccinatieproces verloopt traag. Bovendien zijn de vooruitzichten voor de komende maanden onzeker vanwege mogelijke aanpassingen in het gebruik van bepaalde vaccins in Nederland en daarbuiten. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat de huidige situatie in Europa - van tijdelijke versoepelingen gevolgd door een terugkeer naar strengere maatregelen - nog enkele weken zal aanhouden. Tenzij het goede weer en de hogere temperaturen helpen om de pandemie in te dammen”, legt Christiane von Berg, Coface regio-econoom Noord-Europa, uit.

Afzonderlijke landen die snel een hoge vaccinatiegraad behalen zorgen voor opvallende veranderingen in de landenrisicometer van Coface. Zo heeft de kredietverzekeraar het landenrisico van Israël, de Verenigde Arabische Emiraten, Chili en het Verenigd Koninkrijk dit kwartaal al opgewaardeerd als gevolg van succesvolle vaccinatiecampagnes aldaar.

 

Eurozone

Coface acht de kans zeer klein dat de eurozone vóór 2022 terugkeert naar het BBP-niveau van vóór de crisis. Edwin Busio, directeur van Coface Nederland, duidt de huidige situatie: “Onder de oppervlakte speelt een aantal belangrijke factoren die het economisch herstel van Nederland en Europa zullen beïnvloeden. Ondanks het stabiliserende effect van overheidssteun is de financiële gezondheid van bedrijven in 2020 aanzienlijk verslechterd. Dit kan leiden tot een toename van het aantal faillissementen in Europa. Daarnaast zal de toegenomen schuldenlast van ondernemingen hun investeringscapaciteit beperken. De belangrijkste mobiliteitsbeperkingen zullen tegen het einde van de zomer worden opgeheven, en de steunmaatregelen worden geleidelijk afgebouwd. Daardoor zou ook de werkloosheid kunnen toenemen.”

 

Diverse steunmaatregelen hebben voorkomen dat veel door de crisis getroffen bedrijven failliet zijn gegaan. Het aantal bedrijfsinsolventies heeft in veel landen zelfs een historisch dieptepunt bereikt. Volgens de berekeningen van Coface hadden de insolventies in 2020 moeten toenemen met bijvoorbeeld 19% in Spanje, 6% in Frankrijk, 6% in Duitsland en 7% in Italië. Het feit dat ze zijn gedaald, wijst er hoogstwaarschijnlijk op dat veel insolventies zijn uitgesteld in plaats van voorkomen. Er is sprake van een groot aantal “verborgen insolventies” waarvan de effecten pas later zichtbaar zullen zijn.

Dit persbericht downloaden : Coface voorzichtig optimistisch over herstel Nederlandse economie (534,58 kB)
Naar boven