kredietverzekering nieuws publicaties
18/06/2020
Economisch nieuws

Coface verwacht 36% meer faillissementen in Nederland in 2020

36% meer faillissementen in Nederland in 2020
Coface voorspelt dat de recessie in 2020 (een daling van 4,4% van het mondiale BBP) heviger wordt dan die van 2009. Ondanks het verwachte herstel in 2021 (+ 5,1%) - ervan uitgaande dat een tweede coronagolf niet zal plaatsvinden - blijft het BBP in de Verenigde Staten, de Eurozone, Japan en het Verenigd Koninkrijk 2 tot 5 punten lager dan in 2019.

Het uitblijven van een snel herstel is te wijten aan twee oorzaken. Ten eerste leidt de aanhoudende onzekerheid over het verloop van de pandemie tot een verwachte toename van besparingen bij huishoudens en bij bedrijven tot annuleringen van investeringen. Daarnaast kampen sommige sectoren met onherstelbare productieverliezen (met name service-activiteiten en grondstoffen die gebruikt worden als brandstof). Maatregelen van centrale banken hebben sinds april bijgedragen aan de stabilisatie van financiële markten. Dit is met name het geval in landen (voornamelijk West-Europa) die, door hun schuld te vergroten, bijdragen aan het op peil houden van de productiecapaciteit van bedrijven. Deze maatregelen zorgen deels slechts voor uitstel van aanpassingen op de arbeidsmarkt en van cashflowproblemen van bedrijven.

Vergeleken met 2019 neemt wereldwijd het aantal bedrijfsfaillissementen tussen nu en 2021 met een derde toe.

Naast transport verzwakt de pandemie ook de sectoren die vorig jaar al kwetsbaar waren: auto-industrie, metaalindustrie, detailhandel, textielindustrie en kledinghandel.

Dit persbericht downloaden : Coface verwacht 36% meer faillissementen in Nederland in 2020 (518,16 kB)
Naar boven